Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 
   

 

Akcja Dzieciaki Ratują Zwierzaki

Uczniowie klasy III b i III d przystępują do akcji „Dzieciaki Ratują Zwierzaki”, która ma na celu:

·   zainteresowanie tematyką bioróżnorodności i ochrony zwierząt.- poprzez różnorodne działania dzieci poznają dzikie zwierzęta zamieszkujące Morze Arktyczne oraz lasy Polski;

·   kształtowanie u dzieci postawy zaangażowania społecznego;

·   wsparcie działań pomocowych na rzecz ochrony i rehabilitacji zwierząt zamieszkujących obszary arktyczne oraz polskie lasy.

Poprzez udział w akcji, chcemy wzbudzić w najmłodszych dzieciach nie tylko empatię ale również chęć działania i ochrony dzikich zwierząt. W I semestrze roku 2021/2022 poprowadzone będą nietuzinkowe zajęcia na temat życia i ratowania zwierząt z różnych zakątków świata. Dzieci zobaczą prezentacje i zdjęcia, obejrzą filmy o karmieniu jeży czy maskonurów, usłyszą odgłosy lasu i Morza Arktycznego. Poznają również swoich rówieśników z Islandii, zaangażowanych w ochronę zwierząt i sami zaangażują się do działania.

Grupa będzie miała za zadanie podjąć świadomą decyzję wsparcia finansowego jednego z Centrów Rehabilitacji Zwierząt. W tym celu dzieci, wykonają prace plastyczne, które zostaną przeznaczone na kiermasz charytatywny. Całkowity dochód ze sprzedaży prac zostanie przekazany Fundacji CultureLab.