Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 
   

 

Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem w naszej szkole

16 października obchodzimy Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem. Według Światowej Organizacji Zdrowia głód jest jednym z problemów współczesnego świata. Właściwe odżywianie ma znaczący wpływ na rozwój zarówno fizyczny jak i emocjonalny człowieka. Szczególnie dzieci oraz młodzież powinni pamiętać o podstawowych zasadach odżywiania się czyli odpowiedniej ilości i jakości spożywanych pokarmów.

W związku z obchodami Dnia Walki z Głodem uczniowie Szkolnego Koła PCK z pomocą opiekunów przygotowali gazetkę tematyczną oraz zorganizowali zbiórkę artykułów spożywczych.

Na lekcjach wychowawczych zwrócono uwagę na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję serdecznie dziękujemy.

16 PAŹDZIERNIKA „ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI Z GŁODEM”


Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w szkole

W dniach 22-26 listopada obchodzone są Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Jest to święto wszystkich polskich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować drugiemu człowiekowi.

W dniu 30 listopada opiekunowie Szkolnego Koła PCK zorganizowali dla uczniów klasy 7b i 7c  spotkanie z panią  Małgorzatą Kubiną i panem Tomaszem Bryłą Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi oraz z kierownikiem biura PCK w Biłgoraju panem Edwardem Kurzyną.

Spotkanie miało na celu przybliżenie uczniom problematyki związanej z rolą i znaczeniem krwi i szpiku kostnego w lecznictwie, propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa ze szczególnym podkreśleniem bezinteresowności daru krwi.