Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Przypominamy dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole
na rok szkolny 2021/2022

15 października 2021 r.

12 listopada 2021 r.

07 stycznia 2022 r.

02 maja 2022 r.

24, 25, 26 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

17 czerwca 2021 r.

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.