Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Przypominamy dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole
na rok szkolny 2020/2021

5 września 2020 r.

02 listopada 2020 r.

18, 19 marca 2021 r. - próbny egzamin kl. VIII

25, 26, 27 maja 2021 r. - egzamin ósmoklasisty

04 czerwca 2021 r.

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.