Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 eTwinning


 

 

 

To platforma współpracy dla szkół z krajów europejskich, które tutaj komunikują się, współpracują, realizują projekty, dzielą się i, mówiąc krótko, czują się i są częścią najbardziej ekscytującej społeczności edukacyjnej w Europie. eTwinning jest współfinansowany przez Erasmus+

W naszej szkole realizujemy 4 projekty eTwinning:

„Be healthy, Feel Happy” – Projekt ma na celu uświadomienie uczniom znaczenia zdrowego stylu życia i dobrego samopoczucia emocjonalnego. Uczniowie poznają nawyki żywieniowe, nawyki związane ze snem i rodzaje aktywności fizycznej uczniów mieszkających w innych regionach/ krajach oraz inne kultury europejskie. Kraje partnerskie: Portugalia, Turcja, Włochy, Polska.

 „The European Union Mural” Celem projektu jest, aby nasi uczniowie czuli, że należą do Unii Europejskiej i są częścią czegoś bardzo dużego i istotnego w ich życiu. Uczniowie poznają kraje w Europie, będą komunikować się z uczniami z całej Europy, poznaj różnorodność kulturową, zrobią zdjęcia za pomocą mediów cyfrowych. Kraje partnerskie: Hiszpania, Włochy, Rumunia, Armenia, Turcja, Serbia, Ukraina, Polska.

„English song festiwal” – czyli „Mała Eurowizja”. Uczniowie wzbogacą swoje umiejętności słuchania i mówienia, poznają kulturę krajów anglojęzycznych, podzielą się swoim gustem muzycznym i zainteresowaniami, nauczą się prezentować
w mediach i dokonywać argumentacyjnych ocen w języku angielskim. Kraje partnerskie
Chorwacja, Armenia, Hiszpania, Turcja, Polska.

Our everyday life, your everyday life” – ma na celu porównanie stylu życia nastolatków w szkole, ich relacji z przyjaciółmi, aktywności codziennych, upodobań, antypatii itp. z przyzwyczajeniami  rówieśników w innych krajach europejskich. Tematy, które zaprezentują to: moje hobby, moja szkoła, jedzenie, mój dzień, moje wakacje. Kraje partnerskie: Francja, Portugalia, Włochy, Turcja, Chorwacja, Rumunia, Azerbejdżan, Hiszpania, Polska.

Projekty koordynują: Ewa Spustek, Marta Szperkowska, Agnieszka Grodzka.