W dniach 10-16  września w naszej szkole odbył się XIII Tydzień Wychowania pod hasłem „Wspólnota słuchająca i ewangelizująca”.

W ramach beatyfikacji Rodziny Ulmów w Markowej i tygodnia wychowania została przygotowana sztaluga z informacjami, a uczniowie klas 4 i 5 na lekcji religii pracując w grupach wykonywali lapbook i plakaty na temat Rodziny Ulmów, które zostały zaprezentowane całej społeczności szkoły na szkolnym korytarzu. Bo przecież to w rodzinie, jako najmniejszej komórce społecznej, człowiek uczy się, wychowuje i w niej wzrasta. Najpierw jako ten, który jest dany i poddany wychowaniu, a następnie jako ten (gdy osiągnie dojrzałość), który wychowuje. Temat XIII tygodnia wychowania idealnie wpisuje się w rodzinę, gdyż właśnie w niej uczymy się słuchać i prowadzić dialog, a przez to nawzajem się ubogacamy oraz ewangelizujemy. Nauczyciele i rodzice w tym czasie mogli wysłuchać krótkiej konferencji online przygotowanej przez ks. Marka Studenskiego na temat „4 prawa życia”.