W kolejnej edycji akcji ,,Gorączka Złota”, którą organizuje Polski Czerwony Krzyż w całym kraju, uczniowie zbierali monety 1, 2 i 5 groszowe.

Tytuł ,,Największego Zbieracza Złota” w naszej szkole przypadł dzieciom z klasy VIa, które zebrały rekordową ilość monet – 13,6 kg, na II miejscu klasa IIb – 8,8 kg, III miejsce klasa Ic– 7,82  kg.

W dniu 10 czerwca 2024 r. monety zostały zważone, spakowane i przekazane OR PCK w Biłgoraju. Zebraliśmy  64,84  kg.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie w zbiórkę, z której dochód będzie przeznaczony na pomoc rzeczową dzieciom z rodzin najuboższych.

Opiekunowie SK PCK