Listopad jest miesiącem, w którym obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

Z tej okazji nasz Samorząd Uczniowski zorganizował dzień bez pytania dla każdego ucznia, który przyjdzie ubrany na niebiesko - kolor, dzięki któremu mogliśmy pokazać swoją solidarność z dziećmi z całego świata.

Oprócz tego na świetlicy szkolnej, uczniowie przygotowali gazetkę, mówiącą o prawach dzieci.

 

Przez cały miesiąc prowadzone były warsztaty dla uczniów i uczennic pokazujące znaczenie praw dziecka i ich przełożenie na poczucie własnej wartości, poczucie sprawczości i bezpieczeństwa psychicznego.

Dzięki tym warsztatom nasi uczniowie rozwinęli poczucie godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, a także rozwinęli umiejętność bronienia swoich praw w sytuacjach osobistych.

Ponadto, w klasach starszych zostały przeprowadzone zajęcia na temat samooceny i pewności siebie.

Dzięki tym warsztatom uczniowie mają świadomość swoich mocnych stron i znaczenia samooceny dla odporności psychicznej.