W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła realizuje następujące innowacje pedagogiczne:

 1. Innowacja pedagogiczna „Wędrujemy szlakami turystycznymi naszego regionu z aparatem fotograficznym”
 2. Innowacja pedagogiczna: „Główka pracuje”
 3. Innowacja Pedagogiczna I Ty Możesz Zostać Misjonarzem
 4. Innowacja pedagogiczna „Składam i uczę się - origami bawi i rozwija”
 5. Innowacja pedagogiczna „Let’s talk in Eanglish – Speaking Club”
 6. Innowacja pedagogiczna "We want to learn more"
 7. Innowacja pedagogiczna „Świadomie wybieram ścieżkę kariery zawodowej”
 8. Innowacja pedagogiczna o charakterze przedmiotowo – wychowawczym „Zabawmy się w zdrowie”
 9. Innowacja pedagogiczna „Lokalnie o globalnych problemach świata”
 10. Inn owacja pedagogiczna „Poznaję lokalne zawody”
 11. Innowacja pedagogiczna „Porozmawiajmy o wartościach”