Przez cały rok w naszej szkole trwał konkurs fizyczny FIZYK KONSTRUKTOR, którego celem było między innymi wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach fizyki.

Podczas konkursu ocenie podlegały  skonstruowane przez uczniów urządzenia, które mogły być przydatne  do codziennego użytku, jako zabawki oraz szkolne pomoce naukowe.

W konkursie uczestniczyło 60 uczniów.

Wykonane przez uczniów urządzenia zostały zaprezentowane całej społeczności szkolnej na wystawie na szkolnym korytarzu. Zwycięzcy zostali wybrani w drodze głosowania przez poszczególne klasy.

Wyniki konkursu:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce

1.

Olaf Zwiernik

7b

I

2.

Aleksandra Kalinowska

8b

3.

Kasjan Kanty

8c

II

4.

Krzysztof Dziedzic

8a

5.

Martyna Łukasik

7d

III

6.

Bartosz Reszka

7d