Klasa 2c zajęła pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Da Vinci” zorganizowanym przez Roztoczański Park Narodowy w ramach kampanii edukacyjnej.

Patronat nad konkursem objął Lubelski Kurator Oświaty, a działania promocyjne zrealizowano przy wsparciu Polskich Parków Narodowych oraz instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną. Nagrody dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Uczniowie podjęli się realizacji jednego z proponowanych zadań, tj. wykonania pracy graficznej polegającej na przedstawieniu pomysłu na najciekawszy design leśnego dwukołowca z wykorzystaniem różnych elementów przyrodniczych. Dzieci wykonały makietę ścieżki rowerowej biegnącej przez Roztoczański Park Narodowy z ukrytym na niej rowerem. Prace nad projektem trwały ponad dwa tygodnie i wymagały zaangażowania wszystkich uczniów. Ponadto w ramach zadania uczniowie 2c wraz z rodzicami posprzątali ścieżkę rowerową na trasie z Woli Dużej do Źródełek Rzeki Stok. Całość została wysoko oceniona. Uwagę jury zwrócił nie tylko pomysł i wykonanie, ale także  udokumentowanie prac. W efekcie Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju uplasowała się na pierwszym miejscu w kraju (w kategorii szkoły podstawowe i średnie). Oprócz nagrody głównej otrzymała certyfikat uprawniający do ubiegania się o patronat Roztoczańskiego Parku Narodowego, co może dać wszystkim uczniom szkoły szereg przywilejów.

Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z otwarciej wystawy pokonkursowej odbyło się 30 października 2023 r. w Ośrodku Edukacyjno – Muzealnym RPN w Zwierzyńcu.