W piękny, słoneczny dzień 13 września, klasy 7b i 7c wybrały się na lekcje w terenie w Roztoczańskim Parku Narodowym.

Zajęcia odbyły się w ramach programu edukacyjnego Exploracja Park. Tematem zajęć były osobowości florystyczne i faunistyczne Parku, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń powietrza i hałasu.  Podczas wędrówki na Bukową Górę, uczniowie wykonywali w grupach zadania dotyczące pomiarów hałasu, określali zanieczyszczenie powietrza na podstawie skali porostowej, określali wiek drzew na podstawie obwodów pnia, opisywali formy terenu oraz poszukiwali śluzowców. Mieli również okazję spróbować, jak smakuje szczawik zajęczy oraz świeża pokrzywa, a także przekonać się, jakie emocje towarzyszą zwierzętom podczas polowania oraz jak bardzo ważne są zmysły w poznawaniu przyrody.