Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

VI Diecezjalny Konkurs plastyczny o bł. Karolinie Kózkównie i św. Stanisławie Kostce dla klas I-III i IV-VI


 

 

Wierność bł. Karoliny Kózki i męstwo św. Stanisława Kostki organizowanego dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021Organizatorzy:

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej
Cele:

·         przybliżenie postaci bł. Karoliny Kózkówny;

·         przybliżenie postaci św. Stanisława Kostki;

·         ukazanie uniwersalnego powołania do świętości;

·         upowszechnienie wartości, które wyznawali i zasad, według których żyli bł. Karolina i

·         św. Stanisław.

Warunki uczestnictwa:

·         konkurs plastyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I-III oraz IV-V,

·         każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prac w danej kategorii,

·         prace plastyczne powinny być wykonane indywidualnie, w formacie max A2, technika wykonania pracy to: pastele, kredki, farby, ołówek,

·         prace plastyczne powinny posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora, nazwę szkoły, tel. kontaktowy, imię i nazwisko opiekuna oraz kontakt,

·         nie należy prac składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe - partout,

·         prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamodzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczące w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) będą zdyskwalifikowane.

·         prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i nie będą zwracane autorom,

·         decyzje Jury konkursu są ostateczne,

·         uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie jego wizerunku do celów przeprowadzenia konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Prace konkursowe będą oceniane w 2 kategoriach:

- I kategoria- KLASY I-III szkoły podstawowe

- II kategoria - KLASY IV-V szkoły podstawowe

Kryteria oceny prac:

- zgodność z tematyką konkursu,

- oryginalność,

- estetyka wykonania.

Prace należy przesłać do 31 października 2020 r. listownie do Koordynatora diecezjalnego: z dopiskiem Konkurs o bł. Karolinie i św. Stanisławie.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnienia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:

·         Swoją dobrocią, grzecznością, wyrozumiałością, pogodą ducha, radością, chęcią pomocy i usłużenia potrzebującym Karolina stawała się żywym obrazem Bożej miłości.

·         Karolina kochała Boga nade wszystko, a bliźnich ze względu na Tego, który do końca nas umiłował (J 13,1).

·         Jej życie dowodzi, że miłość Boga i bliźnich potrafi nadać najwyższy walor czynnościom najzwyklejszym.

·         Męstwo św. Stanisława Kostki.

·         Wierność Bogu i posłuszeństwo rodzicom.

·         Wytrwałość w dążeniu do obranego celu.

·         Jego podejście do bogactwa.

·         Apostolstwo bł. Karoliny i św. Stanisława.

·         Modlitwa patronów KSM.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami publikowanymi na stronie internetowej:

https://www.facebook.com/blogoslawiona.karolina

http://sanktuariumzabawa.pl/index.php/pl/

http://www.stanislawkostka.eu/

Można skorzystać z filmu Kwiecie polskiej ziemi i Zerwany kłos oraz innych materiałów.

Strona konkursu:

https://wniwk.zamojskolubaczowska.pl/iii-diecezjalny-konkurs-wiedzy-o-bl-karolinie-kozkownej/