do strony głównej          

SUKCESY UCZNIÓW

Kolejny sukces Adasia Szubiaka

Uczeń klasy 2 c został laureatem Konkursu Historycznego „Cud nad Wisłą”. Wykonał pracę plastyczną, która zyskała uznanie w oczach jury. Gratulacje! Głównym organizatorem Konkursu był Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim. Współorganizatorem było Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Prezes Rady Ministrów objął konkurs honorowym patronatem.