Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

SUKCESY UCZNIÓW

 

NAGRODA W KONKURSIE LITERACKIM

Pod koniec roku szkolnego odbył się konkurs literacki, organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 pod patronatem Burmistrza Miasta Biłgoraja, na temat: „Kapsuła czasu - Twoje przesłanie dla przyszłych pokoleń. Biłgoraj w roku 2021”. Celem konkursu było między innymi przekazanie przyszłym pokoleniom wiedzy na temat Biłgoraja oraz propagowanie wśród młodego pokolenia poczucia tożsamości lokalnej.

Miło nam poinformować, że nagrodę otrzymał Wojciech Kuderawiec z klasy 7c. Jego praca zostanie uroczyście zachowana dla potomnych w specjalnie wykonanej „kapsule czasu” i być może za kilkadziesiąt lat przeczytana przez przedstawicieli przyszłych pokoleń mieszkańców Biłgoraja.

Gratulujemy wygranej!


Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego „My English” dla klas I - III

W dniach 19 -21 maja 2021 r. w naszej szkole odbył się konkurs skierowany do klas I - III „My English”, którego celem było stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych. W konkursie uczestniczyło 82 uczniów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział. Zwycięzcom gratulujemy!

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I:

I miejsce – Iwo Złamański – kl. I a - 28/35 punktów

II miejsce – Diana Kozakiewicz – kl. I d– 27/35 punktów

III miejsce – Leo Zastawny – kl. I a – 25/35 punktów

Kategoria klas II:

I miejsce – Michał Klimowicz – kl. II a – 32/35 punktów

II miejsce –– Diana Mamzer – kl. II d - 30/35 punktów

III miejsce –Natalia Przytuła – kl. II b - 29/35 punktów

Kategoria klas III:

I miejsce – Lena Ćwik – kl. III c – 34,5/35 punktów

II miejsce – Hanna Bosak – kl. III a i Piotr Rak – kl. III e – 33/35 punktów

III miejsce – Dominik Polowy – kl. III d – 32,5/35 punktów


Sukcesy w ogólnopolskim Olimpusie z języka polskiego i matematyki

Uczniowie naszej szkoły odnieśli znaczące sukcesy w wiosennej edycji ogólnopolskich olimpiad OLIMPUS z języka polskiego i matematyki.

Najlepszy wynik z języka polskiego w naszej szkole, a  4 miejsce w kraju, uzyskała Anna Szubiak z klasy VIII A (opiekun p. Elżbieta Łój). Oprócz dyplomu laureata Ania otrzymała także nagrodę książkową.

Tytuły laureatów uzyskali także:

Oliwia Grabowska – VIII A

Hanna Podgajna – VII E

Dominika Szubiak – VII E

Jakub Furmanek – VII A

Olaf Zwiernik – IV B

Najlepszy wynik z matematyki osiągnęła Hanna Podgajna z klasy VII E (opiekun p. Małgorzata Wlizło). Hania jest laureatką 1. miejsca w kraju! Otrzymała grawerowany dyplom laureata oraz nagrodę książkową.

Troje uczniów zdobyło ex aequo 3. miejsce w kraju, otrzymując dyplomy laureata i nagrody książkowe. Są to:

Angelika Kołoda – VII D

Dominika Szubiak – VII E

Jakub Furmanek – VII A

Tytuły laureatów zdobyli także uczniowie młodszych klas:

Jakub Bielak – IV C

Olaf Zwiernik – IV B

Adam Badaszek – IV C

Wszystkim gratulujemy sukcesów i życzymy kolejnych!


WYRÓŻNIENIA W WOJEWÓDZKICH KONKURSACH RECYTATORSKICH

W tym roku szkolnym z powodu pandemii wojewódzkie konkursy recytatorskie, organizowane przez Dom Kultury pod Akacją w Lublinie, odbyły się on-line. Nie zniechęciło to naszych uczniów, którzy, mimo przeszkód, wzięli udział w rywalizacji o miano najlepszego recytatora w województwie. Do obydwu konkursów zgłoszono około 100 nagrań, spośród których wyłoniono zaledwie kilku laureatów, a także przyznano parę wyróżnień. Wśród uczniów wyróżnionych znalazły się:

- Adrianna Szczepańska w XXXIX Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Poezji Józefa Czechowicza i Julii Hartwig- przygotowywana przez panią Joannę Hejzner

- Eliza Bielak w 54. Turnieju Poezji Dziecięcej- przygotowywana przez panią Elżbietę Łój.

Członkowie komisji konkursowej w swoich komentarzach podkreślali wysoką wartość artystyczną prezentowanych recytacji.

Gratulujemy sukcesu naszym recytatorkom!


Wyniki szkolnego konkursu „FIZYKA W REBUSACH”

Na początku czerwca w naszej szkole odbył się konkurs „FIZYKA W REBUSACH”, którego celem było między innymi wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy nad pogłębianiem i rozszerzaniem wiadomości zdobytych na lekcjach fizyki. W konkursie uczestniczyło 46 uczniów.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów. Zwycięzcom gratulujemy!

Wyniki konkursu:

Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Miejsce

1.

Natalia Klucha

7c

I

2.

Jakub Furmanek

7a

I

3.

Oleszczak Łucja

8c

II

4.

Wiktor Żerebiec

8d

II

5.

Martyna Mendyk

8d

III

6.

Mikołaj Gzik

7a

III


Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego LEON

Wielki sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju w Ogólnopolskim Konkursie Przedmiotowym Leon - sesja wiosenna 2021  , który został przeprowadzony stacjonarnie dnia 19.03.2021 roku.

Uczniowei klas I - III  wzieli udział w konkursie z zakresu sprawności zintegrowanych, matematyki  i języka angielskiego. Do konkursu zgłosiło się ok 200 uczestników.

Tytuł laureata  z matematyki uzyskali:

Laureaci  klasy I

Koper Karol     uzyskał 92%  - miejsce 5

Bogdanowicz Szymon  uzyskał 88% - miejsce 7

Laureaci Klasy II

Klimowicz  Michał   uzyskał    100% -  miejsce  1

Majewski  Dawid uzyskał  96% -    miejsce  3

Chanas  Natalia  uzyskała 91% - miejsce  6

Gircza  Lena uzyskała  91% - miejsce 6

Bezeka Roman uzyskał  89%  - miejsce 7

Sitarz Filip  uzyskał   89%  - miejsce  7 

Rawiak Laura uzyskała 87% - miejsce   8 

Nizio Nataniel  uzyskał 85%  - miejsce 9

Laureaci KLasy III

Podgajny Piotr  uzyskał 95%- miejsce  4

Bednarczuk Michał  uzyskał   92%  - miejsce 6 

Łokaj Jan   uzyskał 90%  - miejsce 7 

Szwedo Miłosz uzyskał  86% - miejsce  9 

Mazur Justyna  uzyskała 85% - miejsce   10

Serdecznie wszystkim uczstnikom gratlujemy i życzym dalszych sukcesów. Wielkie ukłony dla nauzycieli, którzy przygotowywali uczniów do konkursu.


Szkolny Konkurs Przyrodniczo-Literackiego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Chrzanowie

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju oraz  Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział w Chrzanowie.

Celem konkursu było rozbudzanie zainteresowań tematyką górską wśród dzieci i młodzieży, przybliżenie twórczości polskich pisarzy, rozwijanie zainteresowania reklamą  jako plastyczno-literacką formą wypowiedzi (dziełem kultury) wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie kreatywności czytelniczych i plastycznych. Prace dotyczyły wyłącznie polskich gór.

Uczniowie podjęli tematykę:

- klasy IV-VI – wykonanie plakatu zachęcającego (reklamy) do wyprawy w góry (z uwzględnieniem konkretnego szczytu, trasy wędrówki);

- klasy VII-VIII – wykonanie plakatu zachęcającego (reklamy) do wyprawy w góry (z uwzględnieniem konkretnego szczytu, trasy wędrówki) - z wykorzystaniem utworów literackich polskich poetów i pisarzy bądź własnych utworów o tematyce górskiej.

Wykorzystywano ruchome elementy, otwierane okienka, wycinki gazet, wykresy, karteczki, harmonijki, kieszonki przekazujące wybrane treści na temat konkretnych miejsc znajdujących się w polskich górach.

Oceniano zgodność pracy z tematyka konkursu, ciekawe przedstawienie walorów górskiej przyrody, walory artystyczne, oryginalność, pomysłowość wykorzystanych technik plastycznych, staranność oraz samodzielność wykonania prac.

Nauczyciele -  organizatorzy: przewodniczący: Aldona Kozak, członkowie: Anna Krawczyk, Patrycja Kozakiewicz, Dorota Brzozowska.

Komisja Konkursowa oceniła je zgodnie z wytycznymi zawartymi w regulaminie i przyznała:

1.      W kategorii - klasy IV-VI:

2.      I miejsce – Andżelice Smoter – uczennicy klasy V a,

3.      II miejsce -  Agnieszce Woźnicy – uczennicy klasy V c,

4.      III miejsce - Franciszkowi Grandzie – uczniowi klasy V c.

5.      W kategorii - klasy VII-VIII:

6.      I miejsce - Dominice Szubiak – uczennicy klasy VII e,

7.      II miejsce - Annie Szubiak – uczennicy klasy VIII a,

8.      III miejsce - Franciszkowi Gnypowi – uczniowi klasy VII a.

Gratulujemy!

 


Uroczyste podsumowanie konkursów kuratoryjnych
w roku szkolnym 2020/2021

Jakub Furmanek uczeń klasy 7a odebrał podwójne gratulacje od Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk oraz dyrektora Delegatury w Zamościu pani Moniki Żur za zdobycie tytułu Laureata konkursu przedmiotowego z historii oraz Laureata konkursu tematycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”. Uroczystość odbyła się w Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu.

Życzymy dalszych sukcesów.


XXII Powiatowy Konkurs o Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich

Po powitaniu uczestników i złożeniu kwiatów na największym cmentarzu partyzanckim w Europie, 22 uczniów z siedmiu szkół podstawowych zmagało się w teście wiedzy z bardzo trudną tematyką państwa podziemnego. Uczniowie zwiedzali obozowisko i partyzancką ziemiankę. Uwieńczeniem pobytu w Osuchach było ognisko z pieczeniem kiełbasek. Uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, „Zeszyty Osuchowskie” i gadżety.

Uczniowie Piątki osiągnęli bardzo dobre rezultaty:

II miejsce: Jakub Furmanek 30 pkt;

IV miejsce: Anna Szubiak i Dominika Szubiak po 29 pkt;

VI miejsce: Wojciech Kuderawiec  25,5 pkt;

VII miejsce: Hubert Bucior 24 pkt.

Jakub nagrodę otrzyma podczas o ogólnopolskich uroczystości rocznicowych 27 czerwca 2021 roku w Osuchach.

Gratulacje dla młodych historyków!


Podsumowanie Szkolnego Konkursu
„Droga do beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

W miesiącu maju odbył się Szkolny Konkurs „Droga do beatyfikacji Księdza Prymasa Stefana Wyszyńskiego”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów życia, dzieła i posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Prymasa Tysiąclecia.

Do konkursu przystąpiło 37 uczniów z klas IV – VIII, rozwiązywali oni samodzielnie test w aplikacji Forms.

Najwyższe wyniki w klasach IV-V osiągnęli następujący uczniowie:

I miejsce:

1.   Buszko Aleksandra kl. 4b

2.   Zwiernik Olaf  kl. 4b

3.   Radomski Michał kl. 4b

4.   Dyniec Aleksandra kl. 4b

5.   Majewska Lilianna kl. 4c

6.   Zych Franciszek kl. 4d

7.   Smoter Andżelika kl. 5a

8.   Muda Maciej kl. 5b

9.   Nowak Jędrzej kl. 5c

II miejsce:

1.   Szwed Filip kl. 5c

2.   Mateusz Małek kl. 5c

3.   Eliza Bielak kl. 4d

4.   Brodziak Agata kl. 4d

III miejsce:

1.   Gil Karolina kl. 4c

2.   Swatowska Aleksandra kl. 4b

3.   Trancygier Iga kl. 5b

Najwyższe wyniki w klasach VI – VIII:

I miejsce:

1.   Zagajewski Bartłomiej kl. 6b

2.   Niedźwiedzka Hanna kl. 6c

3.   Dobrowolski Adam kl. 6d

4.   Łubiarz Milena kl. 6d

5.   Wojciech Kuderawiec kl. 7c

II miejsce:

1.   Mróz Gabriela kl. 6c

2.   Paluch Karol kl. 6b

3.   Makara Kewin kl. 6d

4.   Sak Gabriela kl. 6d

5.   Grasza Mateusz kl. 6d

6.   Mikołaj Gzik kl. 7a

III miejsce:

1.   Kaproń Patrycja kl. 6b

Mamy nadzieję, że konkurs pomógł naszym uczniom bliżej poznać postać Prymasa Tysiąclecia i wartości, którym był on wierny.

Zwycięzcom gratulujemy sukcesu!


Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „W krainie księdza Jana”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „W krainie księdza Jana”  został rozstrzygnięty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów.

Wyniki konkursu:

Grupa 0

I miejsce – Mateusz Błaszczak -0b

II miejsce – Natalia Buczek – 0a

Wyróżnienie: Piotr Pyszniak - 0a

Eryk Muzyka - 0b

Klasa I

I miejsce – Michalina Cudak - Ib

II miejsce – Wojciech Grasza - Ie

III miejsce – Laura Kmieć – Ic

Hanna Bosak - Ia

Wyróżnienia: Łucja Szkutnik – Id

Klasa II

I miejsce – Weronika Zań IId

II miejsce – Julia Szuper IIe

III miejsce – Emanuela Stempienik  IIa

Julia Rapa IIc

Wyróżnienia: Marika Pogudz IIb

Diana Mamzer IId

Krzysztof Lejb IIa

Klasa III

I miejsce – Beniamin Grocholski IIIe

II miejsce – Lidia Bury IIIb

III miejsce – Maja Gozdecka IIIe

Wyróżnienia: Aleksandra Watrak IIId

Michał Bielak IIIc

Emilia Zabłotnia IIIa

Gratulujemy!

W krainie księdza Jana - prezentacja multimedialna


PROTOKÓŁ ZE SZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO WIERSZY KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

W dniach 10-19 maja 2021 roku odbył się I etap (klasowy) konkursu recytatorskiego wierszy księdza Jana Twardowskiego dla uczniów z klas 0-III. W tym roku uczniowie przygotowali wiersze o tematyce związanej z wiarą, nadzieją i miłością. 21 maja 2021roku odbyły się przesłuchania 28 uczestników z klas 0-III zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Komisja wysłuchała pięknych recytacji nie zawsze łatwych wierszy naszego patrona - księdza Jana Twardowskiego. Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Oddziały „zerowe”

I miejsce              Nikodem Kaczor 0b

II miejsce             Wiktoria Skakuj 0a

                            Krzysztof Szperkowski 0b

III miejsce            Oliwia Kraczowska 0a

Klasy I

I miejsce               Amelia Lewkowicz  I b

II miejsce             Aurelia Sosnowska I c

                            Aleksandra Wicher I e

III miejsce            Anna Banach  I d

                            Wiktor Kozioł  I a

Wyróżnienia          Zuzanna Mróz I a, Szymon Śliwiński I b,

                            Zofia Łubiarz I c, Lidia Kowal  I d,

                            Gabriela Bajwoluk I e

Klasy II

I miejsce              Anna Bielak II e

II miejsce             Julita Kanty II c

                            Jan Siembida II a

III miejsce            Filip Sitarz II b

                            Laura Rawiak II d

wyróżnienia          Julia Rapa II c, Natalia Przytuła II b,

                            Oliwia Paczos II a, Alicja Skura II d, Lena Stec II e

Klasy III

I miejsce               Natalia Gontarz III a

II miejsce             Oktawia Zań III b

                            Anna Dąbek  III d

III miejsce            Natalia Szczepanik III e

                            Aniela Obszańska  III c

Wyróżnienia          Julia Furmanek  III a, Jan Łokaj III b,

                            Laura Kurek III c, Szymon Mazur III d, Julia Bałuc III e


Wyróżnienia w IV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Biblijnej
„Z BIBLIĄ NA CO DZIEŃ”

Uczennice z naszej szkoły otrzymały wyróżnienia w IV Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy Biblijnej „Z BIBLIĄ NA CO DZIEŃ” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie.

Konkurs został przeprowadzony w formie online w dniu 15 maja 2021 r., a przeznaczony był dla uczniów klas VI - VIII szkoły podstawowej. Zadania koncentrowały się wokół zagadnień związanych z Ewangelią wg św. Marka. Do konkursu przystąpiło 128 uczniów z 26 szkół z Polski. W tym samym dniu ogłoszono wyniki na spotkaniu online.

Spośród naszych uczestników trzy uczennice, przygotowane przez ks. Jerzego Frankiewicza, otrzymały wyróżnienia, są to:

Anna Szubiak – kl. VIII a

Dominika Szubiak – kl. VII e

Oliwia Grabowska – kl. VIII a

Wyróżnione uczennice, oprócz dyplomów, w nagrodę uzyskały karty podarunkowe o wartości 100 zł do realizacji w Media Market.

Na spotkaniu podsumowującym konkurs gościem specjalnym był ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej. Kapłan pogratulował uczestnikom zaangażowania, zwycięzcom sukcesu, a organizatorom ciekawego pomysłu i organizacji przedsięwzięcia. Na koniec życzył wygranej w „konkursie” o mądrość życia.

Naszym uczennicom gratulujemy wygranej i życzymy dalszych sukcesów!


„Jestem Polakiem, jestem biłgorajaninem”

W dniach 10–14 maja 2021r. uczniowie klas pierwszych wzięli udział w szkolnym konkursie wiedzy o Polsce i Biłgoraju. Drużyny klasowe  odpowiadały na pytania konkursowe w trzech kategoriach: pytania testowe, dokańczanie zdań i układanie puzzli. Konkurs był okazją do utrwalenia wiadomości  z geografii i historii naszego kraju oraz kształtowania postaw patriotycznych. Uczniowie wykazali się wysokim poziomem wiedzy o swojej małej i dużej Ojczyźnie, dlatego też wszyscy zasłużyli na wyróżnienie i nagrody.


JAKUB FURMANEK Z KLASY 7A PODWÓJNYM LAUREATEM KONKURSÓW HISTORYCZNYCH

Po zdobyciu tytułu Laureata kuratoryjnego Konkursu Historycznego, Jakub Furmanek, utrzymując wysoką formę, odniósł kolejny sukces. Tym razem najwyższą lokatę uzyskał w konkursie tematycznym o zasięgu ogólnopolskim pod nazwą XXVI KONKURS HISTORYCZNY im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy”. Uczeń wyśmienicie opanował  historię  Polski i historię powszechną dziejów oręża polskiego w czasach średniowiecza z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej, literatury, malarstwa batalistycznego i portretowego, tekstów  źródłowych, topografii  wojskowej,  heraldyki i falerystyki formacji wojskowych oraz sylwetek dowódców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


IV etap V Edycji Ogólnopolskiego Programu BYĆ JAK IGNACY

To już czwarty etap V Edycji Ogólnopolskiego Programu „BYĆ JAK IGNACY” w którym biorą udział uczniowie kl. 1 a . Etap ten dotyczy Świata wirtualnego jest podzielony na 4 bloki tematyczne :

- Gry i filmy 3 D

- Programowanie

- Sztuczna inteligencja i roboty

- Bezpieczeństwo w sieci

Zapraszamy do udziału w quizach :

https://view.genial.ly/605afe40ff36140d65a42fec

https://view.genial.ly/605b0a558405a20d6e0a21cc


Finalistki konkursu ASTROPHILES

Uczennice klasy 8a - Anna Szubiak oraz Martyna Maksymiec zdobyły tytuł finalistek ogólnopolskiego konkursu z astrobiologii ASTROPHILES. Serdecznie im gratulujemy tak niszowej wiedzy.

Astrobiologia jest nową dziedziną, która powstała z połączenia astronomii, biologii, chemii, fizyki i geologii. Jej celem jest szukanie życia, bądź jego śladów, w kosmosie. Badacze reprezentujący różne dyscypliny nauki połączyli siły, by odpowiedzieć na pytania: Co to jest życie? Czy życie rozwinęło się na Ziemi? A może trafiło tu z przestrzeni kosmicznej i znalazło podatny grunt do dalszego rozwoju? Jakie warunki środowiskowe muszą być spełnione, by życie mogło się rozwijać? Czy obce formy życia mogą być podobne do tych znanych z Ziemi? A może wyglądają zupełnie inaczej niż wszystko, co możemy sobie wyobrazić?

Uczennice SP5, które przygotowywała p. Anna Krawczyk,  już znają odpowiedzi na te pytania.


WYRÓŻNIENIE NINY W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE
LITERACKO – PLASTYCZNYM

Uczennica naszej szkoły, Nina Lewicka z klasy II b przystąpiła do XXI edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU: STEFAN WYSZYŃSKI NASZYM PATRONEM pt. „SPOŁECZNA KRUCJATA MIŁOŚCI” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Konkurs został przeprowadzony w 3 kategoriach: literackiej, plastycznej oraz gra edukacyjna. Na konkurs wpłynęło 837 prac z 16 województw. Praca Niny, wykonana techniką origami, znalazła się w piętnastce najlepszych i zdobyła wyróżnienie. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych konkursach!


Kolejny sukces Hani

Hanna Podgajna – uczennica klasy 7e – otrzymała bardzo dobry wynik w Ogólnopolskim Konkursie Fizycznym „Eureka”. Organizatorem tego konkursu było Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Konkurs odbył się w formie on-line.

Uczennica została nagrodzona DYPLOMEM i nagrodą książkową.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział jeszcze 12 uczniów. DYPLOMY WYRÓŻNIENIA uzyskały: Anna Szubiak, uczennica klasy 8a, Angelika Kołoda, uczennica klasy 7d oraz  Dominika Szubiak, uczennica klasy 7e. Pozostali uczniowie: Franciszek Gnyp - 7a, Wojciech Kuderawiec – 7c, Martyna Świtała – 7e, Alan Kiesz – 7b, Robert Łata – 7e, Teresa Socha– 8a, Karol Frankiewicz – 8a, Oliwia Droździel – 8c, Mikołaj Mazurek – 8a, otrzymali DYPLOMY UZNANIA.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach!


HANNA PODGAJNA LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU CHEMICZNEGO

Hanna Podgajna – uczennica klasy 7e – została laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „Alchemik” – zajmując pierwsze miejsce w kraju. Za tak wielki sukces uczennica została nagrodzona ZŁOTYM DYPLOMEM i cenną nagrodą rzeczową. Systematyczna praca i chęć poznawania zjawisk chemicznych opłaciła się.

Z naszej szkoły w konkursie wzięło udział 14 uczniów. Najlepszy wynik w szkole uzyskała Anna Szubiak – uczennica klasy 8a i otrzymała ZŁOTY DYPLOM za bardzo dobry wynik oraz nagrodę książkową. Dwoje uczniów – Dominika Szubiak (klasa 7e) oraz Franciszek Gnyp (klasa 7a) otrzymali SREBRNY DYPLOM oraz wyróżnienie w konkursie. Pozostali uczniowie ( Miłosz Milan – 7d, Hubert Bucior – 7a, Natalia Klucha – 7c, Karolina Pajor – 7e, Julia Blacha – 7c, Joanna Tarska – 7e, Wojciech Kuderawiec – 7c, Mikołaj Gzik – 7a, Mateusz Szcząchor – 7c, Amelia Wojciechowska – 7d) otrzymali MIEDZIANE DYPLOMY uznania.

Oprócz wyróżnienia naszych uczniów, szkoła otrzymała ZŁOTY DYPLOM UZNANIA za bardzo dobre wyniki w konkursie.

Wszystkim uczniom gratulujemy!


Protokół

z XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego Wielkanocnego

„Wielkanoc z księdzem Janem Twardowskim”

z dnia 07.04.2021 r.

Na konkurs wpłynęło 54 prace.

Konkurs obejmował następujące kategorie:

v  dzieci z oddziałów „zerowych” - kartka świąteczna

v uczniowie klas I– wykonanie kurczątka

lub baranka wielkanocnego (forma płaska lub przestrzenna)

v   uczniowie klas II – wykonanie pisanki

v  uczniowie klas III – wykonanie palmy wielkanocnej

Oceny prac dokonała komisja w składzie:

Pani Małgorzata Dobrzańska

Pani Elżbieta Dziura

Pani Marzena Oleszczak

Pani Małgorzata Muda

Pani Dagmara Brodziak

Pani Agnieszka Tałanda

Przyznano następujące miejsca i wyróżnienia:

Dzieci sześcioletnie

I miejsce Antonina Małysz – oddział „ zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

II miejsce - Alicja Margol – oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

III miejsce Jakub Cudziło – oddział „ zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

Wyróżnienia:

1. Miłosz Kaproń - oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

2. Bartosz Bielak - oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

3. Olaf Krzeszowiec - oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

4. Tymoteusz Polowy – oddział „ zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5

5. Kamila Czop – oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

6. Franciszek Lipowski – oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

7. Katarzyna Lamentowicz - oddział „zerowy” przy Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

Uczniowie klas I

I miejsce Hubert Pietruszka- Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

II miejsce Szymon Bogdanowicz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

III miejsce - Julia Pszczoła- Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

III miejsce – Wiktor Kozioł - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

Wyróżnienia:

1.     Martyna Kowalczyk- Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

2.     Michalina Cudak - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

3.     Faustyna Frankiewicz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

4.     Katarzyna Zarębska - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

5.     Hanna Rawska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

6.     Aurelia Sosnowska – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

7.     Zofia Siembida – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

8.     Dorota Dołba – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

9.     Łucja Szkutnik - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

Uczniowie klas II

I miejsce - Klaudia Zbłotnia - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

I miejsceStanisław Kufera - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

II miejsceNatalia Hanas - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

II miejsce Jakub Pieczonka - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

III miejsce Kornel Pogudz  -   Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

III miejsce Cezary Stachera -  Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

Wyróżnienia:

1.     Adam Szubiak - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

2.     Amelia Klecha - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

3.     Julita Jaroszek - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

4.     Natalia Gliwa - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

5.     Nataniel Nizio - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

6.     Karolina Dołowy – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

7.     Laura Rawiak – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

8.     Szymon Feduń – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

9.     Natalia Przytuła – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

10. Marika Pogudz – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

11. Nina Lewicka – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

12. Zuzanna Gorczyca – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

13. Gabriel Ważny – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

14. Zuzanna Kulik - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

Uczniowie klas III

I miejsce - Kacper Dziduch - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

II miejsceLena Dziadosz - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

III miejsceEmilia Zbłotnia - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

III miejsceAnna Dąbek - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

Wyróżnienia:

1.     Justyna Mazur - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

2.     Klaudia Leniart - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

3.     Agata Mazur - Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

4.     Maria Gnyp – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

5.     Jakub Grzyb – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

6.     Julia Bałuc – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

7.     Maja Syty – Szkoła Podstawowa nr 5 w Biłgoraju

Konkurs Plastyczny ”Wielkanoc z księdzem Janem Twardowskim” - prace dzieci


Wyniki szkolnego konkursu Jem zdrowo

Nauczyciele wychowania fizycznego z przyjemnością informują, że konkurs fotograficzny Jemy zdrowo został rozstrzygnięty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie przepysznych posiłków.

Wyniki konkursu:

Klasy IV-VI

1.   Aleksnadra Dyniec IVb

Wyróżnienie:

Iga Kwiatkowska Va

Szymon Mach Va

Iga Tryncygier Vb

Klasy VII-VIII

1.   Oliwia Droździel VIIIc

Wyróżnienie:

Franciszek Gnyp VIIa

Anna Szubiak VIIIa

Anastazja Garbacz VIIId

Gratulujemy


Tradycje Wielkanocne – ogólnopolski sukces

Uczniowie naszej szkoły odnieśli sukces w XIX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym ,,Tradycje Wielkanocne”. Organizatorem konkursu był Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów. Na tegoroczną edycję nadesłano 1456 prac plastycznych z 97 placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych z całego kraju. Komisja Konkursowa przyznała 115 nagród. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano 262 prace plastyczne. Nasi uczniowie wykazali się znajomością tradycji wielkanocnych, a także wielu ciekawych technik plastycznych. W kategorii 7 – 9 lat pierwszą nagrodę otrzymała Zuzanna Gorczyca z kl. 2e, drugą nagrodę Dawid Flis z kl. 2c. W kategorii 10 – 12 lat pierwszą nagrodę otrzymała Andżelika Smoter z kl. 5a , druga nagrodę Izabela Świta z kl. 4d . Na wystawę pokonkursową zakwalifikowały się prace: Adama Szubiaka z kl. 2 c, Laury Typko z klasy 2c, Michała Radomskiego z kl. 4b , Agaty Brodziak z kl. 4d , Mateusza Małka z kl. 5c, oraz Jana Klebana z kl. 5a. Gratulujemy młodym artystom oraz ich nauczycielom, którzy przekazali uczniom idee konkursu oraz zadbali o wysoki poziom artystyczny prac.

W związku z sytuacją w kraju, w tym roku nie zorganizowano uroczystego rozstrzygnięcia konkursu. Wystawę pokonkursową oraz wyniki konkursu można oglądać  na stronie internetowej: www.pokis.pl i Facebooku : KOLOR i FORMA Pracownia Działań Twórczych.

Dorota Brzozowska


Wyniki szkolnego konkursu plastycznego „Jemy zdrowo i kolorowo”

Z przyjemnością informujemy, że konkurs plastyczny „Jemy zdrowo i kolorowo”  został rozstrzygnięty. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i pracę włożoną w wykonanie projektów.

Wyniki konkursu:

·         klasy I

I.   miejsce-Faustyna Frankiewicz 1 b

II.  miejsce-Gabriela Bajwoluk 1e

III. miejsce-Diana Kozakiewicz 1d

wyróżnienia : Szymon Bogdanowicz 1 c

Zuzanna Chmiel 1a

Lidia Kowal 1d

·         klasy II

I.   miejsce-Zuzanna Kowalczuk 2d

II.  miejsce-Adam Szubiak 2c

III. miejsce-Klara Wardach 2e

wyróżnienia : Natalia Gliwa 2a

Anna Pęk 2b

·         klasy III

I.   miejsce-Natalia Gontarz 3a

II.  miejsce-Maja Syty 3e

III. miejsce-Magdalena Paluch 3b

wyróżnienia : Karolina Mazur 3e

Justyna Mazur 3a

Weronika Jagodzińska 3a

Gratulujemy!


Wyniki XXVIII Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym

Uczniowie naszej szkoły rywalizowali w powiatowym konkursie wiedzy dotyczącej wydarzeń z lat 1863 – 1864 na terenie Królestwa Polskiego i Ziemi Biłgorajskiej, zajmując następujące lokaty:

III miejsce

Dominika Szubiak klasa 7 e

Anna Szubiak klasa 8 a

Jakub Furmanek klasa 7 a

IV miejsce

Mateusz Szcząchor klasa 7 c

V miejsce

Angelika Kołoda  klasa 7 d

Miłosz Milan klasa 7 d

VI miejsce

Karolina Pajor klasa 7 e

Mikołaj Gzik  klasa 7 a

VII miejsce

Wojciech Kuderawiec  klasa 7 c

IX miejsce

Alan Kiesz  klasa 7 b

Kacper Misiarz klasa 7 d

Gratulacje!


WYNIKI KONKURSU „ECHA KONSTYTUCJI 3 MAJA W MOIM REGIONIE”

Upamiętniając 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie Piątki brali udział w konkursie ECHA KONSTYTUCJI 3 MAJA W MOIM REGIONIE organizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. W swoich pracach upamiętnili postacie, miejsca i wydarzenia związane z Konstytucją oraz Sejmem Wielkim.

Wyniki szkolnych eliminacji w kategorii plastycznej:

Klasy IV – V

1. miejsce -  Liliana Jaskuła z klasy 5 b

1. miejsce – Szymon Mach z klasy 5 a

2. miejsce – Aleksandra Dyniec z klasy 4 b

2. miejsce – Lena Żurawicz z klasy 5 b

2. miejsce – Błażej Leszczyński z klasy 5 a

Klasy VI –VIII

1. miejsce Natalia Metner z klasy 8 b

2. miejsce Daria Bednarz z klasy 8 a

2. miejsce Franciszek Gnyp z klasy 7 a

3. miejsce Agata Dołba z klasy 6 d

4. miejsce Rafał Różański z klasy 6 e

4. miejsce Bartłomiej Zagajewski z klasy 6 b

Wyniki szkolnych eliminacji w kategorii literackiej:

Klasy VI -VIII

1. miejsce - Mateusz Typko z klasy 7 e „Pamiętamy”

2. miejsce - Oliwia Droździel z klasy 8 c „Konstytucja”

3. miejsce – Zuzanna Kłosowska z klasy 6 d „Konstytucja 3 Maja”

Wszystkim uczniom gratulujemy!


Agnieszka Popko z klasy 8b laureatką Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Goethe Institut „Leselust” –
Odkryć radośc z czytania

Agnieszka napisała recenzję książki „Die doppelte Paula” z serii Klara & Theo
i w kategorii szkół podstawowych zajęła 2 miejsce. Udowodniała, że czytanie ma na nas w wielu aspektach pozytywne oddziaływanie.  Konkurs miał na celu motywowanie uczennic i uczniów do czytania książek w języku niemieckim i wymiany opinii między uczniami na temat różnych książek. Agnieszka otrzymała bon podarunkowy na kwotę 150 zł do wykorzystania podczas dowolnych zakupów w sklepie www.ettoi.pl, a jej recenzja będzie opublikowana na stronie Goethe-Institut. 24 kwietnia odbędzie się spotkanie online wszystkich laureatów, którzy zachęcą do przeczytania wybranej przez siebie książki innym uczestnikom konkursu.


I i III miejsce oraz tytuł „Mini Lego Master
w Powiatowym Konkursie „Mini Lego Master”

Organizatorem turnieju była Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Romanowskiego w Józefowie. Celem konkursu było stworzenie z dostępnych w domu klocków lego ciekawej budowli, rzeźby, pojazdu itp. Dzieła były w pełni autorskie, nie zostały zbudowane według dostępnych instrukcji. Jedynym ograniczeniem była wyobraźnia!

Spośród nadesłanych 70 prac w postaci zdjęć i filmów  w kategorii klas 1-3, jury nagrodziło uczniów naszej szkoły:

I miejsce  i tytuł „ I Mini Lego Master” otrzymał Jakub Dzido z klasy 3 b

 miejsce III i tytuł „III Mini Lego Master” zdobyła Hanna Bosak z klasy 3 a 

Wyróżnieni uczniowie:

1.       Bartosz Karwański - kl. 2 b

2.       Kaja Piróg - kl. 2 a

3.       Jan Siembida - kl. 2 a

4.       Weronika Zań - kl. 2d

5.       Zuzanna Kowalczuk - kl. 2 d

6.       Klaudia Leniart - kl. 3 b

Uczniowie wykazali się aktywnością, koncentracją, cierpliwością i kreatywnym myśleniem. Otrzymali dyplomy i pamiątkowe medale. Gratulujemy wszystkim sympatykom kloców lego!

Zapraszamy do obejrzenia prac uczestników konkursu.


JAKUB FURMANEK LAUREATEM KONKURSU KURATORYJNEGO

Jakub Furmanek- uczeń klasy 7a- został laureatem kuratoryjnego konkursu historycznego. Ciężka i systematyczna praca opłaciła się. W kolejnym roku uczeń będzie zwolniony z jednej części egzaminu ósmoklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku z egzaminu z historii.


Pamięci Żołnierzy Niezłomnych

Pamiętając o Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych, uczniowie klas siódmych i ósmych zmagali się z testem wiedzy o czasach walki z sowietyzacją Polski po II wojnie światowej.

Wyniki szkolnego konkursu:

1. miejsce: Anna Szubiak kl. 8a , Dominika Szubiak z kl. 7e;

2. miejsce: Oliwia Grabowska kl. 8b, Otylia Lemieszek – Kaczor kl. 8 b

oraz Franciszek Gnyp kl. 7a;

3. miejsce: Mateusz Szcząchor kl. 7c, Aleksandra Feduń kl. 8d,

Oliwia Droździel kl. 8c;

4. miejsce: Martyna Bucior kl. 8b, Karol Frankiewicz kl. 8a;

5. miejsce: Franciszek Zarębski kl. 7a.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


III etap V Edycji Ogólnopolskiego Programu BYĆ JAK IGNACY

Uczniowie kl. 1 a dotarli do trzeciego etapu w V Ogólnopolskim Programie „BYĆ JAK IGANCY”, który dotyczy transportu. Etap ten obejmuje takie zagadnienia jak :

    historia transportu

    transport miejski i transport autonomiczny

    smart city

    transport i miasta przyszłości

Dzieci z koła naukowego EKO-LUDKI ( Hanna Bosak, Oliwier Chorzępa, Zuzanna Jasińska, Zofia Kidaj, Wiktor Kozioł, Zuzanna Mróz, Adrian Szkoda i Iwo Złamański) w trakcie zajęć dowiedzieli się  kiedy powstał pierwszy samochód, z jaką prędkością się poruszał i kto był jego twórcą. Poznali tez postać polskiego inżyniera Ernesta Malinowskiego, który stworzył kolej w Andach. Na zajęciach  z koordynatorem poruszaliśmy  takie  zagadnienia jak transport miejski, lądowy, morski i autonomiczny. Wykonywaliśmy  projekty nowoczesnych miast przyszłości tzw. smart city oraz makiety pojazdów przyszłości. W trakcie tego etapu młodzi naukowcy rozwiązywali różne ciekawe zagadnienia m. in. zastanawiali się jaki wpływ ma transport na naszą codzienność i  na środowisko.

Zapraszamy do rozwiązania quizów i obejrzenia filmu:

https://gra.bycjakignacy.pl/quiz1_transport/

https://gra.bycjakignacy.pl/quiz2_transport/

III etap Transport BYĆ JAK IGNACY EKO-LUDKI ze SP nr 5

im. Księdza. J. Twardowskiego w Biłgoraju kl. 1 a - film


Sukces młodych i kreatywnych wynalazców naszej szkoły

Uczniowie naszej szkoły: Aleksander Strzęciwilk z kl. 8 a i Kacper Salamon z kl. 8b zostali wyróżnieni w konkursie na Ambasadora Szkolnej Wynalazczości w kategorii wynalazki i rozwiązania techniczne. Utalentowani chłopcy zaprojektowali i wykonali lampkę rowerową z czujnikiem odległości i kierunkowskazami przeznaczoną dla rowerzystów, którzy poruszają się w miejscach o dużym natężeniu pojazdów drogowych oraz chcących zadbać o swoje bezpieczeństwo.

Konkurs został zorganizowany przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, a jego główny cel to rozwój twórczych zdolności i umiejętności młodych talentów wśród uczniów szkół podstawowych. Rywalizacja obejmowała dwie kategorie: wynalazki i rozwiązania techniczne oraz gry planszowe, gry komputerowe.

Oprócz wyróżnienia naszych uczniów, szkoła otrzymała tytuł Ambasady Szkolnych Wynalazców i znalazła się w gronie sześciu szkół z całej Polski.

Dziękujemy wynalazcom - konstruktorom za pracę i zaangażowanie w wykonanie swojego projektu, gratulujemy nagrody i życzymy kolejnych sukcesów.

Link do strony Ambasador Szkolnej Wynalazczości

Film pokazujący proces tworzenia projektu


Wyniki Szkolnego Konkursu na Rzeźbę ze Śniegu i Lodu

Kategoria klas 0

Karol Bosak - I miejsce

Kasia Lamentowicz - II miejsce

Maksymilian Jaroszek - III miejsce

Kategoria Klasy I

Alan Bednarz - I miejsce

Katarzyna Zarębska- II miejsce

Lidia Borowiec – III miejsce

wyróżnienia:

Bruno Sawicki,

Adrian Szkoda,

Zuzanna Jasińska,

Hanna Bosak,

Hanna Rawska

Klasy II

Marcel Gadaj - I miejsce

Lena Koman - II miejsce

Natalia Chanas - III miejsce

wyróżnienia:

Anna Pęk,

Iga Gontarz,

Zuzanna Kowalczuk,

Oskar Osypiuk,

Karolina Dołowy,

Amelia Dorota Klecha

Klasy III

Mazur Agata i Książek Miłosz - I miejsce

wyróżnienia:

Justyna Mazur,

Julia Furmanek,

Michał Gontarz

Kategoria Klasy IV-VI

Ola Matwis - I miejsce

Nela Dziadosz - II miejsce

Magdalena Kula - III miejsce

wyróżnienie:

Małgorzata Oleszek,

Szymon Mach,

Lena Szwed,

Filip Złamański

Kategoria klasy VII-VIII

Maciej Osuch - I miejsce

Aleksander Strzęciwilk - I miejsce

Anna Szubiak - II miejsce

Dominika Szubiak - II miejsce

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za kreatywność i oryginalność, a zwycięzcom gratulujemy. Składamy wielkie podziękowania panu radnemu Wojciechowi Gleń za ufundowanie nagród.

Zobacz prace uczniów


WYNIKI IX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU DLA SZKÓŁ
IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO

W lutym Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich rozstrzygnęła IX WOJEWÓDZKI KONKURSU DLA SZKÓŁ IMIENIA KSIĘDZA JANA TWARDOWSKIEGO pod hasłem NASZ PATRON z tegorocznym tematem: „Miłość w twórczości księdza Jana Twardowskiego”.

Z radością informujemy, że wśród nagrodzonych i wyróżnionych są uczniowie naszej szkoły:

Klasy I-III

NAGRODY:

Faustyna Frankiewicz kl. IB,

Lena Koman kl. IIB,

Marika Pogudz kl. IIB

WYRÓŻNIENIA:

Hanna Bosak kl. IA,

Maciej Kuśmierczyk kl. IIC,

Adam Szubiak kl. IIC

Klasy IV-VI

WYRÓŻNIENIE:

Weronika Zarębska kl. VID

Serdecznie gratulujemy!


Wyniki konkursu na logo szkolnej telewizji „Piątka TV”

W grudniu 2020 roku ogłosiliśmy konkurs na logo naszej szkolnej telewizji. Zostało nadesłanych kilka bardzo ciekawych projektów, za co serdecznie dziękujemy. Komisja Konkursowa wyłoniła dwie prace, które w najwyższym stopniu spełniają kryteria określone w regulaminie.

Logo zaprojektowane przez Maksymiliana Mroza z klasy 8 b będzie znakiem rozpoznawczym naszej TV oraz zostanie umieszczone na kostce przy mikrofonie używanym do przeprowadzania wywiadów.

Logo zaprojektowane przez Natalię Kluchę i Hannę Pułapę z klasy 7 c zostanie wydrukowane na dużym formacie i będzie wykorzystywane jako tło do nagrywania naszych programów.

Gratulujemy zwycięzcom, na których czekają atrakcyjne nagrody.

Chcemy również podkreślić, że wszystkie nadesłane prace były bardzo ciekawe, więc postanowiliśmy je zaprezentować. Zachęcamy również do oglądania kolejnych wydań naszych szkolnych wiadomości.

Autorami prac indywidualnych są: Weronika Zarębska kl. 6d, Zuzanna Kłosowska kl. 6d, Lena Bełżek kl. 6e, Milena Radzik kl. 6e, Szymon Sokal kl. 7d.

Autorzy pracy zbiorowej to: Patrycja Lis, Hanna Sajewska, Aleksandra Buszko, Maciej Szczepański- uczniowie kl. 4b


Wyniki szkolnego konkursu – model budowy atomu

W styczniu, chętni uczniowie klas siódmych wzięli udział w szkolnym konkursie chemicznym, na model budowy atomu. Każdy uczestnik wykonał model dowolną techniką. Modele atomu pierwiastka zawierały prawidłową liczbę protonów, neutronów oraz elektronów, krążących po powłokach elektronowych.

A oto autorzy prac nagrodzonych:

I miejsce

Jakub Furmanek – 7a

Dominika Szubiak – 7e

Natalia Klucha – 7c

II miejsce

Julia Blacha – 7c

Wojciech Kuderawiec 7d

Hanna Pułapa – 7c

III miejsce

Hubert Bucior – 7a

Joanna Wojciechowska – 7b

Franciszek Gnyp – 7a

Zwycięzcom gratuluję!!!

Organizator konkursu

Patrycja Kozakiewicz

      


Wyniki Szkolnego Konkursu Przyrodniczo-Literackiego  pod patronatem
Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział w Chrzanowie
:

kategoria - klasy 7-8:

I miejsce - Dominika Szubiak - klasa 7e

II miejsce - Anna Szubiak - 8a

III miejsce - Franciszek Gnyp - 7a

kategoria - klasy 4-6:

I miejsce - Angelika Smoter – Va

II miejsce - Agnieszka Woźnica – Vc

III miejsce - Franciszek Granda - Vc


Wielki sukces uczniów kl I a  - mamy laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Przedmiotowego LEON z matematyki

W konkursie w edycji jesiennej wzięło udział 860 uczniów z całej Polski z klas  I. Do konkursu przystąpiła cała klasa pod koniec października 2020 roku  – wyniki otrzymaliśmy w styczniu 2021 roku.  W pierwszej dziesiątce znalazło się aż 9 uczniów – to wspaniały wynik jak na pierwsze kroki w szkole.

III miejsce - Wiktor Kozioł i Iwo Złamański uzyskując wynik 96 %

VI miejsce  - Zuzanna Mróz 91 %

VII miejsce  - Hanna Bosak i Zuzanna Jasińska  89%

VIII miejsce – Adrianna Świtka  88%

IX miejsce – Zuzanna Chmiel i Martyna Kowalczyk 86%

X miejsce – Zofia Kidaj 84 %

Ogromnie jesteśmy z Was dumni i życzymy dalszych sukcesów – wychowawca Monika Proć-Gleń


Nasi uczniowie laureatami DIECEZJALNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„PRZYSTRÓJ CHOINKĘ DLA ŚW. JANA PAWŁA II”

Nasi uczniowie zmotywowani przez swoich katechetów wzięli udział  w Diecezjalnym Konkursie Plastycznym „Przystrój choinkę dla św. Jana Pawła II” organizowanym przez Fundację Gaudium et Spes oraz parafię pw. św. Jana Pawła II w Biłgoraju.

 Celem konkursu było  stworzenie świątecznych ozdób choinkowych oraz wzbudzenie zainteresowania osobą i pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II.

Na konkurs wpłynęło dokładnie 246 ozdób od dzieci z całej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Autorzy zwycięskich prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, a ich prace ozdobiły choinkę w kościele św. Jana Pawła II.  Konkurs był również dopełnieniem obchodów setnej rocznicy urodzin Papieża Polaka.

Udział naszych uczniów w dwóch kategoriach klas I – III i klas IV – VI zakończył się wielkim sukcesem. Wykonane przez nich ozdoby okazały się najpiękniejsze, a ich twórcy zajęli najwyższe miejsca.

Kl. I – III

II miejsce: Hanna Rawska – kl. I c

Kl. IV- VI

I miejsce: Weronika Zarębska – kl. VI d

III miejsce: Mikołaj Zdybel – kl. VI d

Wyróżnienia:

Andżelika Smoter – kl. V a

Julia Palikot – kl. VI d

Gratulujemy zwycięzcom!


Wyniki konkursu Orzeł Matematyczny

Znane są już wyniki Ogólnopolskiego konkursu Orzeł Matematyczny. Najlepszy wynik w szkole (24 na 26 punktów) uzyskała Hanna Podgajna z klasy 7e uzyskując tym samym trzeci wynik w kraju. W konkursie wzięło udział 65 uczniów z klas 4-8 z czego wyróżnionych tytułem laureata zostało aż 32 osoby.

Gratulujemy wysokich wyników oraz życzymy dalszych sukcesów.

Lista laureatów:

III miejsce w kraju (24 punkty):

Hanna Podgajna klasa 7

IV miejsce w kraju (23 punkty):

Olaf Zwiernik klasa 4

Maciej Muda klasa 5

Andżelika Smoter klasa 5

Jakub Furmanek klasa 7

V miejsce w kraju (22 punkty):

Adam Badaszek klasa 4

Aleksandra Buszko klasa 4

Filip Szwed klasa 5

Karolina Luchowska klasa 6

Maksymilian Mróz klasa 8

Anna Szubiak klasa 8

VI miejsce w kraju (21 punktów):

Iga Kwiatkowska klasa 5

Hanna Niedźwiedzka klasa 6

Wojciech Kuderawiec klasa 7

Joanna Tarska klasa 7

VII miejsce w kraju (20 punktów):

Jakub Bielak klasa 4

Piotr Chorębała klasa 4

Magdalena Kula klasa 5

Maksymilian Muda klasa 5

Agata Dołba klasa 6

Miłosz Woźnica klasa 6

Angelika Kołoda klasa 7

Zofia Majcher klasa 7

Magdalena Szczerba klasa 8

VIII miejsce w kraju (19 punktów):

Wojtek Kowalczyk klasa 4

Aleksandra Pochodaj klasa 5

Natalia Miętkiewicz klasa 6

Alicja Pyda klasa 6

Karol Sędłak klasa 6

Dominika Szubiak klasa 7

Jan Kudełka klasa 8


Szkolne sukcesy w Olimpiadzie Matematycznej Juniorów

Z przyjemnością informujemy, że do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej Juniorów zakwalifikowały się z naszej szkoły dwie uczennice: Hanna Podgajna z klasy 7e oraz Anna Szubiak z klasy 8a.

Życzymy powodzenia na drugim etapie konkursu, który odbędzie się już 23 stycznia 2021 roku.


Podsumowanie VI Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową


Wyniki Szkolnego Konkursu Plastycznego pt. „Boże Narodzenie w moim domu”

Do konkursu przystąpili uczniowie klas 0-3. Spośród 42 nadesłanych prac komisja nagrodziła i wyróżniła następujące osoby:

W kategorii klas 0:

Miejsce I – Antonina Małysz 0b

Miejsce II – Natalia Buczek 0a

Miejsce III – Kamil Pawęzka 0b

Wyróżnienia: Laura Gierczak 0b, Zuzanna Panek 0a, Wiktoria Skakuj 0a.

W kategorii klas 1:

Miejsce I – Faustyna Frankiewicz 1b

Miejsce II – Wojciech Grasza 1e

Miejsce III – Martyna Kowalczyk 1a

Wyróżnienia: Krzysztof Pindor 1c, Diana Kozakiewicz 1d, Amelia Lewkowicz 1b

W kategorii klas 2:

Miejsce I – Zuzanna Kowalczuk 2d

Miejsce II – Natalia Gliwa 2a

Miejsce III – Adam Szubiak 2c

Wyróżnienia: Lena Stec 2e, Nina Lewicka 2b, Gabriel Cholewiński 2d

W kategorii klas 3:

Miejsce I – Julia Furmanek 3a

Miejsce II – Maria Gnyp 3d

Miejsce III – Lena Dziadosz 3b

Wyróżnienia: Emilia Zabłotnia 3a, Michał Bednarczuk 3c, Julia Lewczyk 3b

Autorom prac serdecznie gratulujemy! Dyplomy i nagrody zostaną wręczone po powrocie do szkoły. Zapraszamy do obejrzenia wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac:


14 miejsce w województwie!

Po eliminacjach szkolnych w których należało wykonać plakat lub teczkę tematyczną „Lubelszczyzna dla Niepodległej w 1920 roku – wojna polsko- bolszewickaLapbook uczennic z klasy VI d: Agaty Dołba, Natalii Miętkiewicz i Julii Palikot na etapie wojewódzkim zajął 14 miejsce na 60 zgłoszonych prac. Szkoda, bo uczennicom niewiele zabrakło do przejścia do ścisłego finału konkursu.

Wyróżnione prace etapu szkolnego

    

Lapbook Agaty, Natalii i Julii

 


Wyniki XXV edycji Konkursu Wiedzy o Kampanii Wrześniowej na Ziemi Biłgorajskiej

W tym roku również nie zawiedli uczniowie „PIĄTKI”, zajmując wysokie lokaty na 16 uczniów biorących udział w konkursie:

2 miejsce - Anna Szubiak kl. VIII a

3 miejsce - Dominika Szubiak kl. VII e

5 miejsce - Mateusz Typko kl. VII e

7 miejsce - Wojciech Kuderawiec kl. VII c

8 miejsce - Martyna Bucior kl. VIII b

9 miejsce Otylia Lemieszek – Kaczor kl. VIII b

Gratulacje!


III miejsce w XXXI Powiatowym Konkursie o Ziemi Biłgorajskiej

Uczeń klasy 7 e, Mateusz Typko, wykonał prezentację multimedialną „Walory przyrodniczo-kulturowe Ziemi Biłgorajskiej” przestawiającą walory krajoznawcze, turystyczne, historyczne i przyrodnicze powiatu biłgorajskiego. Mateusz zajął trzecią lokatę.

Gratulacje!

 


Wyniki OMTTK - szkoły podstawowe

Krajoznawcy naszej Piątki zmierzyli się w teście online z wiadomościami popularyzującymi nasz kraj, ale w szczególności walory turystyczno-krajoznawcze województwa dolnośląskiego. W teście składającym się ze 100 pytań znalazły się zagadnienia z turystyki kwalifikowanej, krajoznawstwa i terenoznawstwa.

Zajęte miejsca:

1. Wojciech Kuderawiec kl. 7c

2. Oskar Sarzyński kl. 7c

3. Anna Szubiak kl. 8 a

4. Dominika Szubiak kl. 7e

5. Jakub Furmanek kl. 7a

6. Mateusz Typko kl. 7e

Gratulacje!

Przykładowe pytania:

1.      Azymut z punktu A na B wynosi 60 °. Ile wynosi azymut z punktu B na A?

a)      120°

b)      150°

c)      240°

d)      300°

2.      Najstarszy klasztor w Polsce, którego początki sięgają 1175 r. znajduje się w:?

a)      Lubiążu

b)      Wambierzycach

c)      Bardzie

d)      Henrykowie

3.      W Henrykowie Lubańskim rośnie najstarsze drzewo w Polsce datowane na 1200 – 1300 lat. Jaki to gatunek drzewa?

a)      modrzew,

b)      daglezja,

c)      dąb,

d)      cis.

Odpowiedzi: 1 c, 2a, 3 d.


Wyniki szkolnego konkursu „Nasza Piątka za 30 lat”

Jednym z konkursów organizowanych w naszej szkole w tym roku szkolnym jest Szkolny konkurs plastyczno-literacki na komiks pt. „Nasza Piątka za 30 lat”.

Przypomnijmy, że zadaniem uczniów było narysowanie komiksu o tym, jak wyobrażają sobie naszą Piątkę za 30 lat. Autorzy nadesłanych prac przedstawili bardzo ciekawe wizje życia szkoły w przyszłości. Wszystkie komiksy były niezwykle oryginalne. Autorom prac gratulujemy pomysłowości!

A oto autorzy prac nagrodzonych:

W kategorii klasy IV-V (nagrody równorzędne):

Aleksandra Dyniec kl. IV B

Zuzanna Kapica kl. V C

Agnieszka Woźnica kl. V C

W kategorii klasy VI-VII (nagrody równorzędne):

Natalia Miętkiewicz kl. VI D

Jakub Furmanek kl. VII A

Dominika Szubiak kl. VII E

Wszystkie nagrody i dyplomy zostaną wręczone po powrocie do szkół.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia nagrodzonych prac.

Zuzanna Kapica
Zuzanna Kapica kl. V c

Natalia Miętkiewicz kl. VId

Jakub Furmanek kl VII a

Dominika Szubiak kl. VII e

Aleksandra Dyniec kl. IV b

Agnieszka Woźnica kl. V c


Wyniki szkolnego konkursu wiedzy Wolna – Niepodległa
z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

Do konkursu mogli przystąpić uczniowie klas IV- VI, ich zadaniem było wykonanie lapbooka o tematyce historycznej.

I miejsce ex aequo:

Aleksandra Dyniec kl. IV b

Andżelika Smoter kl. Kl. V a

II miejsce ex aequo:

Iga Tracyngier kl. V b

Magdalena Kula kl. V a

III miejsce:

Aleksandra Borowiec kl. VI d

Maria Strzałka kl. V c

IV miejsce:

Weronika Kasperska kl. V b


Sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskich konkursach polonistycznych

Na przełomie października i listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w dwóch bardzo ważnych ogólnopolskich konkursach: XIX Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Z poprawną polszczyzną na co dzień” oraz XVII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym
„Z ortografią na co dzień”.

Pierwszy etap tych konkursów odbył się on-line. Aby wziąć w  nich udział, uczniowie musieli poświęcić swój wolny czas, ponieważ oba odbywały się w soboty.

Okazało się, że uczestnicy byli bardzo dobrze przygotowani do tych konkursów, ponieważ w sumie z klas 1-3 do drugiego etapu konkursu „Z ortografią na co dzień” zakwalifikowało się 17 uczniów. Dokładnie tyle samo uczniów (17) przeszło do drugiego etapu
z klas starszych (4-8).

Jeszcze większe sukcesy na I etapie nasi uczniowie osiągnęli w konkursie „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Otóż, z klas 1-3 do II etapu zakwalifikowało się aż 51 uczniów,
a z klas starszych – 24 uczniów.

Teraz „nasi mistrzowie” przygotowują się do II etapu, który odbędzie się w styczniu. Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową konkursów (poprawnapolszczyzna.pl).

Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów na II etapie.


SUKCES W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE

Z przyjemnością informujemy, że uczeń klasy I a Wiktor Kozioł - zajął II miejsce w ogólnopolskim konkursie pt. Cyfrowa Jesień. Głównym celem konkursu było rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami oraz kształtowanie aktywności twórczej.

Również jego koleżanka ze szkolnej ławki Hanna Bosak z kl I a osiągnęła wielki sukces w X Ogólnopolskim Konkursie Plastyczny pt.  Pod kolorowym parasolem Jesieni i zajęła II miejsce.

Cieszymy się z tego, że nasi najmłodsi uczniowie w perfekcyjny sposób radzą sobie z obsługą wybranych programów komputerowych i posługują się artystycznymi środkami wyrazu na tak wysokim poziomie.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Wyniki IX Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II

Po raz dziewiąty uczniowie naszej szkoły w październiku przystąpili do Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II. Zadania konkursowe dotyczyły wydarzeń z życia Ojca Świętego, z okresu jego dzieciństwa, młodości, kapłaństwa i pontyfikatu. Były również pytania nawiązujące do wizyty papieża w naszej diecezji. Uczniowie odwoływali się do znajomości homilii wygłoszonych w Zamościu i w Lubaczowie, ucząc się od papieża zachwytu dla ojczystej przyrody i potrzeby zachowania jej dla przyszłych pokoleń.

Do konkursu przystąpiło 38 uczniów naszej szkoły, którzy rozwiązywali zadania w dwóch kategoriach. Zwycięzcami IX edycji Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II zostali:

Kategoria Kl. IV – VI

I miejsce:

Iga Kwiatkowska kl. 5a

Andżelika Smoter kl. 5a

Hanna Staszczak kl. 5a

Nella Wrońska kl. 5a

Filip Szwed kl. Kl. 5c

II miejsce:

Julia Palikot kl. 6d

Gabriela Sak kl. 6d

Magdalena Kula kl. 5b

Maciej Muda kl. 5b

Maksymilian Muda kl. 5b

Alex Wroński kl. 4a

III miejsce:

Kasjan Kanty kl. 5c

Olaf Zwiernik kl. 4b

Nataniel Kanty kl. 4c

Kategoria Kl. VII – VIII

I miejsce:

Anna Szubiak kl. 8a

Dominika Szubiak kl. 7a

II miejsce:

Jakub Furmanek kl. 7a

III miejsce:

Franciszek Gnyp kl. 7a

Maciej Osuch kl. 7a

Gratulujemy zwycięzcom!


Wyniki szkolnego konkursu wiedzy Wolna – Niepodległa

z okazji 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości

dla klas VII i VIII

I miejsce:

Jakub Furmanek kl. 7a

Anna Szubiak kl. 8a

Dominika Szubiak kl. 7e

II miejsce:

Dawid Dziduch kl. 7e

Franciszek Gnyp kl. 7a

III miejsce:

Dawid Cudziło kl. 8b

IV miejsce:

Kacper Salamon kl. 8b

Robert Łata kl. 7e

V miejsce:

Mateusz Szcząchor kl. 7c

Mateusz Typko kl. Kl. 7e

VI miejsce:

Karol Frankiewicz kl. 8a

VII miejsce:

Mikołaj Mazurek kl. 8a


Sukces z konkursie wojewódzkim Pszczoły znam i o nie dbam

Uczniowie naszej szkoły - Lilianna Majewska (4c), Adam Badaszek (4c)
i Karolina Luchowska (6b) wspólnie wywalczyli II miejsce w konkursie wojewódzkim Pszczoły znam i o nie dbam, realizowanego w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej Lubelskie - wspólnie dla pszczół.

Konkurs polegał na rozwiązywaniu testów wiedzy o pszczole miodnej, jej biologii i pszczelarstwie, a w finale również na rozpoznawaniu sprzętu pszczelarskiego oraz roślin miododajnych.

Konkurencja była ogromna. W konkursie udział wzięło prawie 600 uczniów z ponad 50 szkół z całego województwa, a w finale online walczyło 122 uczestników.

Serdecznie gratuluję uczniom wiedzy i tak dużego sukcesu w konkursie!

Opiekun konkursu, Anna Krawczyk


Kolejny sukces Adasia Szubiaka

Uczeń klasy 2 c został laureatem Konkursu Historycznego „Cud nad Wisłą”. Wykonał pracę plastyczną, która zyskała uznanie w oczach jury. Gratulacje! Głównym organizatorem Konkursu był Komitet Obchodów 100-lecia Bitwy Warszawskiej w Tomaszowie Lubelskim. Współorganizatorem było Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Prezes Rady Ministrów objął konkurs honorowym patronatem.