Innowacja pedagogiczna

„CZYTAM Z KLASĄ lekturki spod chmurki”

ogólnopolski projekt edukacyjny

wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III

Od października do grudnia klasy 2a, 2b i 2e realizowały zadania pierwszego modułu Fikuśne lekturki spod chmurki. Dzieci na podstawie wybranej lektury wykonywały zadania w lekturnikach. Ponadto projektowały zakładki, tworzyły makiety na podstawie wydarzeń literackich, przygotowywały plakaty zachęcające innych uczniów do przeczytania tej właśnie lektury, organizowały kąciki czytelnicze w klasie, wystawy książek w bibliotece, rozwiązywały quizy i krzyżówki związane z przeczytaną książką. Podjęte kreatywne działania wzbudziły aktywność czytelniczą wśród uczestników innowacji. Wyzwania literackie związane z pierwszą częścią programu wzbogaciły nas o nowe doświadczenia czytelnicze i zainspirowały do dalszej pracy z lekturą.

 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł