Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

A n a l i z a   w y n i k ó w   p o m i a r ó w

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Porównanie wybranych wyników pomiarów jakości powietrza w Biłgoraju

Na podstawie wykresu można zauważyć, że dnia 24 października 2020 roku stan powietrza był znacznie gorszy niż w roku 2019 tego samego dnia. Wartość PM 2,5 wynosiła 129 co oznacza, że stan powietrza był niezbyt dobrej jakości.  Można również wskazać dni w roku 2020 gdzie jakość powietrza utrzymywała się na takim samym dobrym poziomie, jest to 26 październik.  Średni wynik ilości pyłów PM 2,5 w miesiącu październiku 2019 roku wynosi 73.6, natomiast w roku 2020 – 58.8. Zarówno jeden jak i drugi wynik mieści się w zakresie, gdzie poziom jakości powietrza jest dobry.

Na podstawie wykresu można zauważyć, że dnia 24 października 2020 roku stan powietrza był znacznie gorszy niż w roku 2019 tego samego dnia. Wartość PM 10 wynosiła 137 co oznacza, że stan powietrza był niezbyt dobrej jakości. Można również wskazać dni w roku 2020, gdzie jakość powietrza utrzymywała się na takim samym dobrym poziomie, jest to 26 październik. Wykres wskazuje również, że są dni, np. 25, 26, 28 październik, w których wyniki z 2019 roku przewyższają wyniki z 2020 roku. Średni wynik ilości pyłów PM 10 w miesiącu październiku 2019 roku wynosi 81, co oznacza że powietrze było niezbyt dobrej jakości,  natomiast w roku 2020 – 64 czyli poziom jakości powietrza był dobry.

Porównanie wybranych wyników pomiarów jakości powietrza w Biłgoraju

 Na podstawie wykresów można bardzo wyraźnie dostrzec, że w każdym porównywalnym dniu grudnia 2019 roku, wartości ilości pyłów PM 2.5 i PM 10 są znacznie wyższe niż w roku 2020. Wyniki te są, w niektórych przypadkach, dla pyłów PM 2.5, 4-krotnie wyższe (np. 17 grudnia), 3.5-krotnie wyższe (15 i 16 grudnia). Dla pyłów PM 10 również można wskazać takie dni, np. 15, 16, 17 grudnia – gdzie wyniki są 4 – lub 3-krotnie wyższe. Wartości te przekraczają wszelkie normy dobrego stanu powietrza.

W inne dni – 21, 25 grudnia wyniki są na poziomie takich samych wartości, zarówno dla pyłów PM 2.5 i PM 10. Tylko w trzech dniach 17, 23, 25 grudnia 2020 roku wartości ilości pyłów PM 2.5 są nieco gorsze niż w roku 2019. W przypadku pyłów PM 10, w dniach 17, 23 grudnia 2020 roku wartości są wyższe w porównaniu z rokiem 2019.

 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł