do strony głównej          

ZASADY OCENIANIA

 

Ocenianie w klasach I-III
 
Zasady przedmiotowego oceniania w klasie IV
 
Zasady przedmiotowego oceniania w klasie V
 
Zasady przedmiotowego oceniania w klasie VI
 
Zasady przedmiotowego oceniania w klasie VII
 
Zasady przedmiotowego oceniania w klasie VIII