Zarządzenie Nr 8/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19

Więcej