Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

 

 
   

 

TYDZIEŃ DLA PROFILAKTYKI CHORÓB ZAKAŹNYCH W SZKOLE

W dniach od 12 do 16 września 2022 r. zostanie przeprowadzona w naszej szkole akcja Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych w szkole.  Jest to kampania informacyjno-edukacyjna skierowana do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przygotowana we współpracy Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki oraz organizacji pozarządowych.

Celem akcji jest przekazanie uczniom wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Szczegóły akcji i materiały dostępne pod adresem:

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)