Program pilotażowy – PRO-LEARN Teens

Nasza szkoła bierze udział w pilotażowym programie PRO LEARN Teens -  Narzędzia do diagnozy procesów poznawczych i stylów uczenia się dzieci w wieku 11-14 lat 

Celem projektu jest wspieranie rozwoju zdolności poznawczych oraz umiejętności efektywnego uczenia się dzieci poprzez opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie modelu wsparcia rozwoju poznawczego dzieci w wieku szkolnym (6-14 lat) z aktywnym udziałem szkół, kadry pedagogicznej, specjalistów oraz partnerów z krajów uczestniczących w projekcie.

W badaniu diagnostycznym wezmą udział uczniowie w wieku od 11 do 14 lat.

W programie zostanie wykorzystane wielowymiarowe, wystandaryzowane i znormalizowane narzędzie psychometryczne online do diagnozowania funkcji poznawczych (uwaga, spostrzeganie, myślenie, pamięć) oraz rozpoznawania preferowanego stylu uczenia się starszych dzieci.

Oprócz Polski w projekcie uczestniczą: Rumunia, Grecja, Włochy oraz Cypr.