OPEN CALL - nowy międzynarodowy projekt, do którego dołączyła nasza szkoła.

75-lecie zakończenia wojny – uczniowie sprawiają, że ściany zaczynają mówić

Projekt niemiecko – polsko – ukraiński finansowany jest ze środków programu „Partnerstwo Wschodnie” Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec. Instytut Goethe wraz z Federalną Centralą Kształcenia Obywatelskiego wykorzystują rocznicę upamiętnienia zakończenia II wojny światowej, by spotkać w jednym miejscu historyków, artystów, uczniów i nauczycieli z Niemiec, Polski i Ukrainy.

Domy na terenach przygranicznych między Niemcami a Polską, a także między Ukrainą a Polską opowiadają liczne historie losów rodzin. Często znajdują się tam wioski, które musiały zostać całkowicie opuszczone, a następnie zaludniano je na nowo. W rezultacie mieszkania były schronieniem dla wielu różnych rodzin stanowiących mniejszości etniczne. Zakończenie II wojny światowej i czas po nim zostawił w tamtych miejscach najwięcej śladów. Wspomniany projekt sprawi, że „ściany przemówią”. W każdym kraju zostaną utworzone zespoły uczniów. Pod opieką nauczycieli, historyków i tandemu artystów uwidocznią miejsca dotychczas „niewidzialne” w ich kraju. Dzięki wsparciu młodzieży osiągnięcia wyprawy badawczej historyków i dokumentacja artystyczna wraz z komentarzami do zdjęć zostaną przedstawione jesienią na wystawie fotograficznej w Kijowie. Fotografia z elementami AR (elementy rzeczywistości rozszerzonej) będzie głównym tematem wystawy.


Praca nad naszym projektem Open Call odbywa się teraz online i wizyty gości oraz wystaw w Kijowie przesuną się w czasie.

Miasta, które biora udział w projekcie:

Ukraina: Kovel, Sumy, Beryslav

Niemcy: Berlin, Marburg

Polska: Biłgoraj, Racławice Śląskie + Głogówek, Warszawa

Uczennice klas siódmych: Olivia Dudzic, Agnieszka Popko i Maja Zastawny pracują pod kierunkiem pani Aliny Typko nad historycznymi miejscami, które zgłosiliśmy do projektu. Wykonują rysunki, przygotowują prezentacje, opisy itp. Spotkania online odbywają się w języku angielskim i niemieckim. Prowadzą je pan Jakob Ganslmeier, znany fotograf, zajmujący się długotrwałymi projektami dokumentalnymi o współczesnej tematyce w Niemczech i dr Piotr Przybyła, historyk, germanista i literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie zadania zmierzają do jednego celu, aby „ściany zaczęły mówić”, aby uwidocznić miejsca dotychczas „niewidzialne” w ich kraju.

cdn.


Międzynarodowy projekt niemiecko – polsko -ukraiński „Open Call”

27 listopada 2020 uczestniczyliśmy w inauguracji otwarcia wystawy „Bygone Near”, która jest efektem projektu „Open Call”. Nasza szkoła jest jednym z ośmiu uczestników tego projektu. Każdy kraj zaprezentował dokumentację fotograficzno- historyczną, zebraną w ciągu kilku miesięcy pracy nad projektem. Spotkanie odbyło się oczywiście online. Nasze uczennice: Agnieszka Popko, Olivia Dudzic i Maja Zastawny uczestniczyły w warsztatach fotograficznych w lipcu 2020 pod kreatywnym kierownictwem artysty i fotografa Jakoba Ganslmeiera. Ich zadaniem było badanie historii rodzinnego miasta i okolic, wykorzystując fotografię jako narzędzie refleksyjne.

Wszystkie miejsca odwiedzone w ramach tego projektu zostały poważnie dotknięte przez II wojnę światową, która dokonała krytycznych zmian w miastach i wsiach i spowodowała wykorzenienie całych populacji. Przedstawione tu migracje przymusowe to fragment przeszłości, ale wymiana między tymi trzema krajami trwa, a jej skutki są dalekosiężne, ale często ukryte. Fotografia jako język nie jest w stanie ukazać okrucieństw wojny, ale pozwala zająć najwyższe pozycje w stosunku do nich, pozwala nam czuć i zwracać uwagę.

„Bygone Near” jest rozbudowaną platformą internetową oferującą nie tylko ostateczne wyniki projektu, ale dodatkowo daje wgląd w procesy partycypacyjne, które doprowadziły do powstania zdjęć, w tym pytania uczniów i ich pisemne refleksje na ten temat.

Koordynatorzy projektu: Ewa Spustek, Alina Typko

Projekt jest finansowany z „Programu Partnerstwa Wschodniego” Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Niemczech.

Link ze spotkania: https://www.youtube.com/watch?v=bEd82jGbwrc

(prezentacja SP5: 39:56 – 43:30)

Link do wystawy: https://bygone-nearby.com/