do strony głównej          

Adopcja na odległość

 

W styczniu 2018 roku kolędnicy znowu zagościli we wszystkich klasach, prezentując krótkie przedstawienie, śpiewając kolędy i pastorałki. Społeczność szkolna wykazała niezwykłą hojność, do puszek trafiło 1798,30 zł.

Zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego, który przeznaczy je na pomoc potrzebującym dzieciom pochodzącym z ubogich krajów.

Serdecznie dziękujemy kolędnikom oraz wszystkim darczyńcom.


W styczniu 2007 roku nasza szkoła włączyła się do misyjnego dzieła adopcji na odległość, aby spieszyć z pomocą w nauce najuboższym młodym ludziom krajów misyjnych. W ten sposób zostaliśmy opiekunami adopcyjnymi.

Pierwszą osobą potrzebującą pomocy, która została nam powierzona, był Peter Lokoli z Ugandy. Osierocony chłopiec mieszkający na  „ulicy” trafił do misji prowadzonej przez Zgromadzenie Księży Salezjanów w Namugongo.  Tam znalazł swój dom i otrzymał szansę nauki w szkole.

W styczniu 2009 roku Salezjański Ośrodek Misyjny zdecydował się na zmianę adopcji imiennej na grupową wszystkich dzieci objętych pomocą wychowawczą przez placówkę w Namugongo.  Mimo zaistniałej zmiany nadal uczestniczymy w dziele adopcji na odległość, bo to piękne i potrzebne dzieło.

Przynajmniej raz w roku misjonarze i wolontariusze przesyłają informacje o naszych podopiecznych wraz z dokumentacją fotograficzną. Możemy śledzić ich postępy w nauce, życie szkolne i to codzienne, jak  rozwijają swoje talenty, grają w orkiestrze, uczą się akrobacji i tworzą drużynę futbolową. Cieszymy się z ich sukcesów i nowych umiejętności.

Możemy doświadczać, że chociaż Uganda jest daleko, to serca afrykańskich chłopców i ich sprawy są nam bardzo bliskie.

W styczniu 2013 roku podczas szkolnej kolędy, udało nam się zebrać kwotę 500 zł, którą przekazaliśmy misjonarzom na edukację dzieci.