Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Przypominamy dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole
na rok szkolny 2020/2021

15 września 2020 r. – wtorek (egzamin ósmoklasisty)

02 listopada 2020 r. -  środa (egzamin ósmoklasisty)

04 stycznia 2021 r.

05 stycznia 2021 r.

25 maja 2021 r.

26 maja 2021 r.

27 maja 2021 r.

04 czerwca 2021 r.

W wyżej wymienione dni  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.