do strony głównej          

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Przypominamy dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych ustalone w naszej szkole
na rok szkolny 2018/2019

02 listopada 2018 r. – piątek

02 maja 2019 r. – czwartek

15 kwietnia 2019 r. – poniedziałek (egzamin ósmoklasisty)

16 kwietnia 2019 r. - wtorek (egzamin ósmoklasisty)

17 kwietnia 2019 r - środa (egzamin ósmoklasisty)

W wyżej wymienione dni,  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.