do strony głównej          

FUNDUSZ "TWARDOWSKI"


 

   

 Pragniemy serdecznie podziękować za wsparcie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego wpłatami na konto Funduszu „Twardowski”.

Okazana nam przychylność pozwoli na realizację wielu dydaktycznych i wychowawczych zamierzeń, a samym uczniom ułatwi i uatrakcyjni naukę.

Liczymy na pamięć i wspieranie nas  1% odpisu od podatku w następnych latach.

Z wyrazami szacunku

Zarząd Funduszu „Twardowski”