do strony głównej

 

Biografia   | |   Kalendarium   | |    Wiersze   | |   Nadanie imienia szkole    | |     Sztandar szkoły

NADANIE IMIENIA SZKOLE

 

Ksiądz Jan Twardowski  - patronem Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju

         26 września 2006 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju przeżywała swoje święto – nadanie szkole imienia ks. Jana Twardowskiego.

W tym szczególnym dniu uczestniczyli również zaproszeni goście, a wśród nich bp Mariusz Leszczyński, przedstawiciele duchowieństwa, siostry zakonne, władze samorządowe, oświatowe, dyrektorzy szkół, poczty sztandarowe, absolwenci oraz byli nauczyciele i pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Jerzego Mszą świętą pod przewodnictwem księdza biskupa. Zebrani wysłuchali homilii biskupa, który przybliżył postać kapłana – poety. Zwrócił uwagę, że ksiądz Jan Twardowski to współczesny prorok, który zostawił nam przesłanie nadziei. Podkreślił radosny i pogodny charakter twórczości kapłana. Biskup mówił, że gdy jest mu smutno i ciężko to czyta „Patyki i patyczki” i wtedy powraca radość i uśmiech na jego twarz. Na zakończenie kazania ksiądz biskup zwrócił się w szczególny sposób do dzieci i wyrecytował kilka utworów patrona, który był znany również z zabawnych, błyskotliwych i zaskakujących pointą opowiastek. Dzieci wyraźnie uradowała ta porcja humoru płynąca z kapłańskich ust.

W czasie Mszy św. dokonano poświęcenia sztandaru, który z rąk pani dyrektor Teresy Bogdanowicz otrzymali uczniowie. Odtąd będzie im towarzyszył w ich szkolnym życiu jako symbol niezmiennych wartości reprezentowanych przez ich patrona.

Po skończonej Mszy św. wszyscy jej uczestnicy przeszli ulicami miasta do szkoły. Pochód prowadzony przez orkiestrę budził przyjazne zainteresowanie mieszkańców Biłgoraja, którzy zatrzymywali się, aby choć przez chwilę popatrzeć.

Dalsza część uroczystości odbyła się na placu szkolnym, gdzie został zsadzony Dąb ks. Jana Twardowskiego ofiarowany przez leśników lubelskich i poświęcony przez Benedykta XVI podczas pielgrzymki do Polski. Następnie w murach szkoły nastąpiło odsłonięcie tablicy dedykowanej księdzu Twardowskiemu. Wstęgę przecinali wraz z uczniami dostojni goście. Ksiądz biskup Mariusz Leszczyński po poświęceniu tablicy zwrócił uwagę na trafny wybór hasła „Z dobrem przychodzi serce choćby najmniejsze”.

Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście udali się do sali gimnastycznej, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości. Przywitali ich tam przedstawiciele samorządu uczniowskiego, obdarowując tomikami wierszy. Warto wspomnieć, że szkoła, która słynie jako organizator poetyckiego konkursu „Świat wierszy najpierwszych”, z okazji nadania imienia wydała tomik poezji dziecięcej „Obłoki marzeń i tęsknot”.

 Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie i wręczenie przez Przewodniczącego Rady Miasta pana Zbigniewa Kitę dyrektorowi szkoły pani Teresie Bogdanowicz aktu nadania Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju imienia Księdza Jana Twardowskiego. Po tym doniosłym momencie nastąpiła  ceremonia wbicia przez sponsorów gwoździ  w tablicę pamiątkową.

Dyrektor szkoły pani Teresa Bogdanowicz przypomniała biografię patrona, podkreślając, że stanowi ona inspirację do pracy dydaktyczno – wychowawczej szkoły. Zwróciła również uwagę na to, że poezja ks. Twardowskiego wyzwala w człowieku wszystko to, co dobre, szlachetne, uczy szacunku dla każdego żywego stworzenia i dostarcza czytelnikowi optymizmu życiowego.

Ostatnim punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów. Mówili oni utwory księdza Jana Twardowskiego tak, że każdy wiersz stanowił zaproszenie do rozmowy, do podzielenia się z kimś bliskim swoimi przemyśleniami, przeżyciami, pytaniami, poszukiwaniami, obserwacjami. Recytacja poezji księdza Jana i piosenki (skomponowane również do wierszy patrona) w wykonaniu zespołu „Czadowe nutki” zakończyły uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej nr 5 w Biłgoraju.

Ten, kto żyje nadzieją – widzi dalej, patrzy w przyszłość.

Ten, kto żyje miłością  - widzi głębiej, zachwyca się pięknem duszy.

Ten, kto żyje wiarą  - widzi wszystko inaczej.

Wie, że zwycięży dobro.

 Mamy nadzieję, że poezja księdza Jana Twardowskiego patrona Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju wyzwoli w nas dobroć i miłość, nauczy, pomoże a jej pogodny uśmiech będzie nam towarzyszył we wszystkich życiowych działaniach.

  
 
 
 
 
 
 

początek strony

 ________________________________________________________________

© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81, 688-04-82
Prowadzenie strony: Józef Osieł