Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

do strony głównej

         

 

Zakończyliśmy zbiórkę złotych monet

W kolejnej edycji akcji „Gorączka Złota”, którą organizuje Polski Czerwony Krzyż w całym kraju uczniowie zbierali monety 1, 2 i 5 groszowe. Zbiórkę złotych grosików rozpoczęliśmy 20 stycznia 2019 r. Każda klasa miała za zadanie przygotować specjalny, oznakowany pojemnik na pieniądze. W ogólnoszkolnej zbiórce bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klas edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Tytuł „Największego Zbieracza Złota” przypadł dzieciom z klasy I a, które zebrały rekordową ilość monet- 37,44 kg.

W dniu 12 czerwca 2019 r. monety zostały zważone, spakowane i przekazane OR PCK w Biłgoraju. Zebraliśmy aż w 218.22 kg monet.

Uzyskaliśmy tytuł laureata konkursu na  ,,Największego Zbieracza Złota”.

Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie w zbiórkę, z której dochód będzie przeznaczony na pomoc rzeczową dzieciom z rodzin najuboższych.


„Piątka” zdobyła tytuł „Największego Zbieracza Złota”

W miniony czwartek – 22 listopada 2018 r. odbyły się uroczystości związane z Dniem Honorowego Krwiodawstwa PCK zorganizowane przez Oddział Rejonowy PCK w Biłgoraju. Podczas tej uroczystości podsumowano cykliczną akcję charytatywną „Gorączka Złota”. Nasi uczniowie w ubiegłym roku szkolnym zebrali najwięcej złotych monet (203,08 kg) w mieście i województwie lubelskim. Szkole i obecnej klasie I A przyznano tytuł „Największego Zbieracza Złota”.

Lubelski Oddział Okręgowy PCK ufundował naszej placówce nagrodę rzeczową w postaci drukarki laserowej ze skanerem, natomiast z rąk przedstawicieli Oddziału Rejonowego PCK w Biłgoraju Pani Dyrektor Teresa Bogdanowicz – Bordzań i delegacja klasy I A z wychowawczynią odebrała pamiątkowe statuetki.


Zakończyliśmy zbiórkę złotych monet

W kolejnej edycji akcji ,,Gorączka Złota”, którą organizuje Polski Czerwony Krzyż w całym kraju uczniowie zbierali monety 1, 2 i 5 groszowe. Zbiórkę złotych grosików rozpoczęliśmy 12 lutego 2018 r. Każda klasa miała za zadanie przygotować specjalny, oznakowany pojemnik na pieniądze. W ogólnoszkolnej zbiórce bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klas edukacji przedszkolnej i edukacji wczesnoszkolnej. Tytuł ,,Największego Zbieracza Złota” przypadł dzieciom z oddziału przedszkolnego -  0 "A" , które zebrały rekordową ilość monet- 28,10 kg.

W dniu 12 czerwca 2018 r. monety zostały zważone, spakowane i przekazane OR PCK w Biłgoraju. Zebraliśmy aż w 217, 64 kg monet. We wrześniu dowiemy się czy ponownie uzyskaliśmy tytuł laureata konkursu na  ,,Największego Zbieracza Złota”.

Dziękuję wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom za zaangażowanie w zbiórkę, z której dochód będzie przeznaczony na pomoc rzeczową dzieciom z rodzin najuboższych.

Anna Koman – opiekun SK PCK


Gorączka Złota – akcja charytatywna PCK

Od 12 lutego 2018 r. rusza kolejna edycja akcji Polskiego Czerwonego Krzyża – „Gorączka Złota” ( zbiórka monet 1,2 i 5 groszowych), której celem jest kształtowanie prospołecznych działań i pomoc rzeczowa dla dzieci.

 Monety zbieramy do 10 czerwca 2018 r.

W ramach „Gorączki Złota” na szczeblu szkolnym, rejonu i województwa organizowany jest konkurs na ,,Największego Zbieracza Złota”.