Wykaz instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach

wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej.

·       Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej- Biłgoraj, ul. Kościuszki 13, tel.84 686 23 58. Poradnictwo psychologiczne, dyżur psychologa: Biłgoraj ul. Lubelska 16, we wtorki w godzinach 11:30 – 17:30.

·       Gminny Ośrodek pomocy Społecznej, Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, tel.84 688 28 64

·       Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Biłgoraj, ul. Kościuszki 41/43,
tel.  84 686 10 66, poniedziałek – czwartek  8:00-18:00, piątek 8:00-16:00

·       Zespół Interdyscyplinarny działający na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
, Biłgoraj, ul. Kościuszki 13, tel. 84 686 23 58.

·       Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Biłgoraj, ul. Bohaterów Monte Cassino 38, tel. 84 686 69 49.

·       Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Biłgoraj, ul. „Wira” Bartoszewskiego 10,
II piętro w godzinach 7:30-15:30, tel.84 686 41 82. Dyżur psychologa: poniedziałek 15:30 – 19:30, wtorek 7:30-19:30, środa 7:30-15:00, czwartek 7:30-19:30, piątek 15:30-19:30. Dyżur prawnika:  środa 15:00 – 18:00.

·       Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Biłgoraj, ul. Plac Wolności 16, tel. 84 686 96 07. W ramach prac Komisji funkcjonuje Punkt Interwencji Kryzysowej, dyżury pełnią członkowie  Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we wtorki w godz. 16:00-18:00
w Urzędzie Miasta, pokój nr 6, tel. 84 686 96 07.

·       Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia, Biłgoraj,
ul. Dąbrowskiego 15, tel.84 688 01 05. W poradni działa Punkt Przeciwdziałania Uzależnieniom i
 Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, środa i czwartek 15:00-18:00 (porady instruktora terapii uzależnień), czwartek 9:00-19:30 i piątek 8:30-17:00 (porady indywidualne psychologa).

·       Biłgorajskie Stowarzyszenie Trzeźwości „Iskra”, Biłgoraj, ul. Lubelska 16,
tel. 84 686 46 69. Punkt Konsultacyjny dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem i
 przemocą w rodzinie, poniedziałek i środa 15:30-18:30, wtorek 16:30-18:30. Młodzieżowy Telefon Zaufania tel. 84 686 46 69 poniedziałek
i środa 15:30-18:30, wtorek 16:30-18:30.

·       Program SOS Wiosek Dziecięcych, Biłgoraj, ul. Zielona 132, tel. 84 688 09 48.

·       Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - tel. 116 111.

·       Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania - tel.801 199 990.

·       Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie "Niebieska Linia" (przemoc, przemoc w rodzinie, przemoc w relacjach) - tel. 800 120 002.

·       POMARAŃCZOWA Linia - program informacyjno-konsultacyjny dla rodziców dzieci pijących alkohol i zażywających narkotyki - tel.801 140 068.

·       Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - tel. 800 12 12 12.

 

 
 

© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81, 688-04-82
Prowadzenie strony: Józef Osieł