do strony głównej

Konkursy

 

  

 
   
 

 

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

 

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Świętemu Janowi Pawłowi II -
w 100 rocznicę urodzin"

 

 

Cele konkursu:

·         kultywowanie pamięci o Papieżu Polaku - Świętym Janie Pawle II,

·         uczczenie 100 rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II,

·         rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych życiem i działalnością Świętego Jana Pawła II.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.  W konkursie biorą udział dzieci z oddziałów zerowych oraz uczniowie klas I-III.

2.   Technika wykonania pracy - dowolna, format - A4.

3.   Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

·         uczniowie klas I i oddziałów zerowychTo, co kochał Święty Jan Paweł II (kajaki, narty, piłka nożna, teatr, itp.),

·         uczniowie klas II – Ilustracja do ulubionej pieśni Świętego Jana Pawła II pt. „Barka”,

·         uczniowie klas IIIPielgrzymki i spotkania Świętego Jana Pawła II.

4. Pracę konkursową (zdjęcie) należy przesłać do 14 maja 2020 r.:

·         uczniowie klas I i oddziałów zerowych do Pani Marzeny Oleszczak na adres marzena.sp5@wp.pl

·         uczniowie klas II i III do Pani Anny Bielak na adres kl-druga-d@wp.pl

W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

5.   Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej

 naszej szkoły do 20 maja 2020 r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy:

Marzena Oleszczak

Elżbieta Dziura

Dagmara Brodziak

Anna Bielak

Elżbieta Smutek

  

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł