do strony głównej

 

Konkursy

 

  

 

>str. główna/konkursy/Czytelnik z Piątki na piątkę

V Edycja

 Szkolnego Konkursu Czytelniczego „Czytelnik z Piątki na piątkę”

dla klas V-VIII

Cele:

·         Rozbudzanie zamiłowań do czytania książek

·         Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez

korzystanie z biblioteki szkolnej

·         Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

·         Poszerzenie zasobu słownictwa uczniów

·         Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do literatury

·         Uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach

·         Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

 Zasady uczestnictwa:

·         Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V  VIII. 

·         Uczestnicy zgłaszają swój udział do 30.09.2018 r. do biblioteki szkolnej.

·         Aby wziąć udział w konkursie należy w podanych terminach

przeczytać wybrane książki.

Przebieg konkursu:

·         Konkurs składa się z 8 etapów. Na każdym etapie uczestnik musi

wykazać się znajomością podanej wcześniej książki, rozwiązać

test czytelniczy lub frazeologiczny, krzyżówkę itp.

·         Informacje o kolejnym etapie, treści konkursowej są podawane

uczestnikom co najmniej 2 tygodnie przed wykonaniem zadania.

·        Uczestnicy zdobywają punkty w każdym etapie konkursu.

Lista uczestników i zdobytych punktów będzie wywieszona

w bibliotece szkolnej i uaktualniana.

·        Po ostatnim etapie wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu

„Czytelnik z Piątki na piątkę” oraz przyznane 2 i 3 miejsce.

·        Terminy poszczególnych etapów ustala nauczyciel bibliotekarz.

Nauczyciele bibliotekarze

 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł