Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

do strony głównej

 

Konkursy

 

  

 

>str. główna/konkursy/Czytelnik z Piątki na piątkę

Szkolny Konkurs Czytelniczy

„Czytelnik z Piątki na piątkę”

kl. V-VIII

Cele:

Rozbudzanie zamiłowań do czytania książek.

Propagowanie aktywności i kultury czytelniczej poprzez korzystanie z biblioteki szkolnej.

Kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem.

Poszerzenie zasobu słownictwa uczniów.

Rozbudzanie pasji czytelniczych oraz zamiłowania do lektury.

Uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach.

Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Zasady uczestnictw a:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V-VIII.

Uczestnicy zgłaszają swój udział do 16.10.2020 r. w bibliotece szkolnej.

Każdy uczestnik konkursu zobowiązuje się do samodzielnego rozwiązania testu online.

Przebieg konkursu:

  • Konkurs składa się z 2 etapów:

  • I etap - styczeń

  • II etap - kwiecień

  • Na każdym etapie uczestnik musi wykazać się znajomością  podanej wcześniej literatury (2 książki do wyboru).

  • Uczestnicy zdobywają punkty w każdym etapie konkursu.

  • Za uczestnictwo w konkursie przyznawane będą punkty dodatnie z zachowania.

  • W styczniu i w kwietniu odbędzie się test online sprawdzający ze znajomości treści książek.

  • Po ostatnim etapie wyłoniony zostanie zwycięzca konkursu „Czytelnik z Piątki na piątkę” oraz  przyznane 2 i 3 miejsce.

Terminy przeprowadzenia testów online ustala bibliotekarz szkolny.

Wykaz książek do I etapu

Szkolnego Konkursu Czytelniczego

„Czytelnik z Piątki na piątkę”

Kl. V-VIII

1.    Kamiński Aleksander „Kamienie na szaniec”

2.    Dahl Roald „Charlie i fabryka czekolady”

3.    Makuszyński Kornel „Szatan z siódmej klasy”

4.    Niemiecki Zbigniew „Pan Samochodzik i Templariusze”

5.    Wierzbicki Łukasz „Afryka Kazika”.

 


Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81,
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł