do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA

 
>str. główna/konkursy/Festiwal

REGULAMIN XVIII FESTIWALU PIOSNEKI OBCOJĘZYCZNEJ „DAS FESTIVAL OF THE SONGS” POD PATRONATEM BURMISRZA MIASTA BIŁGORAJ

Uprzejmie informujemy, że 6 maja 2020 r. nasza szkoła we współpracy z Biłgorajskim Centrum Kultury organizuje XVIII Powiatowy Festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Das Festival of the songs” pod patronatem Burmistrza Miasta Biłgoraj. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VIII.

Cele festiwalu:

  • Zainteresowanie i motywowanie uczniów do nauki języków obcych
  • Wspieranie w rozwijaniu kompetencji językowych
  • Stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności językowych oraz zdolności wokalnych
  • Zachęcenie do pogłębiania zainteresowań dotyczących realiów krajów UE
  • Kształtowanie postawy otwartości wobec zjawisk interkulturowych, tolerancji

i akceptacji wobec odmienności kulturowej

  • Wzmocnienie pozycji języków obcych w regionie.

Regulamin festiwalu:

1.      Adresatami festiwalu są uczniowie szkół podstawowych klas IV – VIII powiatu biłgorajskiego: dwie kategorie: IV-VI i VII-VIII.

2.      Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej BCK w Biłgoraju w dniu 6 maja 2020 r. o godz. 900.

3.      Festiwal składa się z następujących części: angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej, hiszpańskiej

i francuskiej. Uczestnicy deklarują swój udział w jednej kategorii.

4.      Każdy uczestnik festiwalu prezentuje jeden wybrany utwór w językach: angielskim, niemieckim, rosyjskim, hiszpańskim lub francuskim. Utwory mogą być wykonywane solowo lub zespołowo (maksymalnie 3 osoby). Czas wykonywania utworu nie powinien przekraczać 4 minut!!!

5.      Szkoła przystępująca do konkursu może być reprezentowana przez jednego wykonawcę (zespół) w każdej kategorii, dlatego zaleca się przeprowadzenie wstępnych wewnątrzszkolnych eliminacji.

6.      Warunki uczestnictwa:

·         Szkoły zgłaszają przystąpienie do konkursu w terminie do 24 kwietnia  2020r.

Zgłoszenia oraz wszelkie zmiany po tym terminie nie będą przyjmowane!!!

Rezygnację z udziału w festiwalu należy zgłosić organizatorowi najpóźniej 1 dzień przed konkursem.

·         Zgłoszenia z dopiskiem „Festiwal” prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Nadstawna 62a,  

23-400 Biłgoraj, telefonicznie: 084 688 04 81 lub drogą elektroniczną na adres:

festiwalsp5@gmail.com

·         Uczestnicy zapewniają sobie podkład muzyczny we własnym zakresie i mają obowiązek dostarczenia go na płycie CD lub pendrive w dniu festiwalu (bezpośrednio przed wykonaniem).

·         Uczestnicy grający na własnych instrumentach proszeni są o podanie tej informacji na karcie zgłoszenia.

·         Zgłoszenie powinno zawierać: nazwa i adres szkoły, nazwisko i imię uczestnika i nauczyciela przygotowującego oraz tytuł utworu i nazwę lub nazwisko oryginalnego wykonawcy oraz zgodę rodzica/ opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka do celów konkursu.

·         Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju: www.sp5bilgoraj.pl

Pobierz kartę zgłoszenia

7.      Kryteria oceny:

·         Oceny prezentacji konkursowych dokonuje niezależne i kompetentne Jury, powołane przez organizatorów.

·         Ocenie podlegają: interpretacja, poprawność językowa i muzyczna, ogólne wrażenia artystyczne i estetyczne.

·         Nagrody i dyplomy dla uczestników i ich nauczycieli zostaną przyznane odrębnie dla wszystkich kategorii językowych.

8.      Wyniki zostaną podane bezpośrednio po konkursie.

Zapraszamy szkoły i nauczycieli języków obcych do współpracy!

Wszelkie pytania prosimy kierować bezpośrednio do organizatorów:

Ewa Stasiewicz, Emanuela Kuczyńska, Agnieszka Grodzka, Katarzyna Różańska, Marta Szperkowska.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł