Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

 

 

 

KONKURSY


 

 

Regulamin konkursu plastycznego

„Boże Narodzenie w moim domu”

Cele konkursu:

·     kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych

·     promowanie spędzania świąt z rodziną i umacnianie więzi międzypokoleniowych,

·     kształtowanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych.

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.   W konkursie biorą udział uczniowie z klas 0-3 ze Szkoły Podstawowej nr 5

 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

2.   Technika wykonania pracy - dowolna, format - A4.

3.   Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów:

·     zgodność pracy z tematem konkursu,

·     samodzielność wykonania pracy,

·     walory artystyczne pracy: pomysłowość, czytelność,

·     walory graficzne pracy: ogólna estetyka.

4.   Zdjęcie pracy konkursowej należy przesłać do 14.12.2020r. do  wychowawców klas.
W tytule wiadomości należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

5.   Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły 22.12.2020r.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Organizatorzy: Marta Polowy i Ewelina Karwańska