do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/II SZKOLNY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ „Czasy Stanisławowskie”
 

II SZKOLNY KONKURS

 WIEDZY HISTORYCZNEJ

„Bohaterom cześć i chwała”

 CELE:

1.        Pogłębianie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią Ojczyzny

2.       Bliższe poznanie czasów powstań narodowych, I wojny światowej i kształtowania granic II RP.

3.       Poszerzenie wiedzy o czasach Józefa Piłsudskiego.

4.       Kształtowanie patriotyzmu w nawiązaniu do tradycji niepodległościowych narodu polskiego.

5.       Rozwijanie umiejętności wyszukiwania i korzystania z informacji zawartych

w różnych źródłach.

ZASADY:

1.          Do konkursu przystępują uczniowie klas VII i VIII z naszej szkoły.

2.         Uczniowie rozwiązują w domu zadania konkursowe.

3.         Pytania konkursowe można pobrać od nauczyciela historii.

4.         Kartki z zadaniami należy przynieść do nauczyciela historii  
do 31  października 2018r.

5.         Zwycięzcami są uczniowie, którzy uzyskają największą ilość punktów za zadania konkursowe.

PRZEWIDYWANE NAGRODY:

1.      Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe dyplomy  i cząstkowe oceny celujące z historii oraz 10 punktów za udział w szkolnym konkursie.

ORGANIZATORZY: Alina Typko,  Joanna Ziemichód

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł