Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

KONKURS PLASTYCZNY „Jemy zdrowo i kolorowo”

Cele konkursu:

*     zachęcenie dzieci, do czynnego zainteresowania się tematyką zdrowego żywienia,

*     popularyzowanie wiedzy o żywności oraz o jej wpływie na zdrowie,

*     propagowanie zdrowego stylu życia.

*     rozwijanie samodzielności oraz dziecięcych umiejętności plastycznych.

Konkurs plastyczny „Jemy zdrowo i kolorowo”
jest następstwem realizacji TYGODNIA PROFILAKTYCZNEGO

„ZDROWA I BEZPIECZNA 5”

Regulamin konkursu:

§1

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas 0-3.

§2

Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką, w formacie do wyboru A4, A3

§3

Praca plastyczna powinna zawierać hasło, które zachęci wszystkich do zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania.

§4

Każda praca powinna być wykonana przez dziecko samodzielnie i opisana ( imię i nazwisko autora pracy, wiek, grupa)

§5

Prace konkursowe z każdej klasy maksymalnie 3, należy składać w pokoju nauczycielskim edukacji wczesnoszkolnej do dnia 19 marca 2021 r.

§6

O wyłonieniu zwycięzców zadecyduje powo

§7

Spośród zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoni po 3 zwycięzców w trzech kategoriach wiekowych:

I kategoria- uczniowie klasy 0

II kategoria- uczniowie klasy 1

III kategoria- uczniowie klasy 2

IV kategoria – uczniowie klasy 3

§8

Autorzy zwycięskich prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Prace zgłoszone do konkursu, będą prezentowane na wystawie.

i