Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

do strony głównej

Konkursy

 

 

 
  >Szkolnego konkursu „Jestem Polakiem, jestem biłgorajaninem”
 

     Regulamin szkolnego konkursu     

dla uczniów klas I

„Jestem Polakiem, jestem biłgorajaninem”

Cele:

·         rozwijanie zainteresowania Polską i Biłgorajem,

·         nabywanie poczucia przynależności narodowej,

·         rozwijanie zainteresowania pięknem naszego kraju i miejscem zamieszkania,

·         zapoznanie z wybranymi fragmentami rzeczywistości przyrodniczej, społecznej, kulturowej kraju oraz regionu,

·         wyrabianie umiejętności prawidłowego formułowania wypowiedzi ustnej,

·         wdrażanie do pracy zespołowej,

·         rozwój twórczych postaw dzieci.

Regulamin konkursu:

1.    W konkursie biorą udział klasy I ze Szkoły Podstawowej nr 5

     im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

2.     Konkurs odbędzie się w dniach 10- 14 maja 2021 r.

3.     Po odczytaniu pytania uczniowie z danej klasy udzielą odpowiedzi grupowo bądź wybiorą spośród siebie jedno dziecko, które udzieli odpowiedzi.

4.     Pytania będą ocenianie punktami.

5.     Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja. 

6.     Za udział w konkursie uczniowie otrzymają dyplomy i nagrody dla klasy.

Organizatorzy: Agnieszka Momot i Marta Polowy

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81,
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł