do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/Szkolny Konkurs Czytelniczy  „Master of Reading”
 

REGULAMIN

II Szkolny Konkurs Czytelniczy

dla uczniów klas VI-VIII

„Master of Reading”

Cele konkursu:

-           ukazywanie różnorodności literatury

-           rozwijanie wyobraźni

-           kształcenie umiejętności kojarzenia i sprawnego udzielania odpowiedzi

-           kształcenie umiejętności płynnego czytania

-           kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

-           kształcenie umiejętności wyszukiwania i selekcjonowania informacji

-           kształtowanie umiejętności przetwarzania tekstu

Organizacja:

1.   Adresatami konkursu są uczniowie klas VI-VIII Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

2.   Konkurs odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020r. (piątek) ogodz. 12.00

3.   Zgłoszenia do konkursu kierowane są do nauczycieli języka angielskiego uczących klasy VI-VIII najpóźniej do dn. 29.05.2020 r.

4.   Konkurs trwa 30 minut.

5.   Postępowanie konkursu jest 1-etapowe.

6.   Komisja konkursowa dokona oceny prac i przyznania nagród uczniom w przeciągu 7 dni od daty przeprowadzenia konkursu.

7.   Komisja konkursowa może przyznać 3 nagrody główne (miejsce 1, 2 i 3). Możliwe są nagrody równorzędne.

8.   Wybrane prace zostaną nagrodzone pamiątkowymi dyplomami oraz ocenami celującymi.

Forma konkursu:

1.   W dniach25.05.2020r.- 4.06.2020r. uczniowie zostają zapoznani z tekstem „The last unicorn” autorstwa Jane Elisabeth Gammack, który dostępny jest na stronie internetowej https://english-e-reader.net/book/the-last-unicorn-gammack-j-e

Tekst może być czytany online, pobrany w formie pliku tekstowego bądź pliku audio.

2.   Konkurs zostanie przeprowadzony w formie on-line za pomocą platformy internetowej Quizziz.

3.   Konkurs ma formę testu sprawdzającego znajomość podanej lektury. 

4.   Test składa się z zadań zamkniętych (wielokrotnego wyboru, typu prawda- fałsz, na dobieranie).

Organizatorzy:

Katarzyna Różańska

Agnieszka Grodzka

Emanuela Kuczyńska

Ewa Bentkowska- Wójcik

Marta Szperkowska