do strony głównej

Konkursy

 

 

 
  >Konkurs na komiks "Mity na nowo - komiksowo"
 

„Mity na nowo - komiksowo”

Regulamin konkursu na komiks

I. Organizator, miejsce i czas trwania konkursu 

1) Konkurs  „Mity na nowo - komiksowo” organizowany jest przez nauczycieli języka polskiego –P. Barbarę Okoń i P. Mariusza Polowego dla klas piątych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

II. Cele konkursu 

1)   Popularyzacja Mitologii greckiej i rzymskiej.

2)   Pobudzenie kreatywności i zachęcenie do nowatorskiego podejścia do mitologii.

3)   Zachęcenie młodzieży do rozwijania i prezentowania własnych umiejętności artystycznych.

4)   Prezentacja umiejętności artystycznych młodzieży i propagowanie jej osiągnięć. 

III. Zasady konkursu

1) Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie jednej pracy komiksowej stanowiącej zamkniętą całość, o minimalnej objętości 2 plansz po 4 obrazki.

2) Tematyka prac konkursowych powinna być inspirowana Mitologią grecką i rzymska.

3) Technika wykonania prac w zakresie: rysunku, malarstwa, grafiki komputerowej.

4) Plansze wyłącznie w poziomym formacie A4, powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer strony oraz dane autora: imię, nazwisko, klasę.  Plansze powinny być sygnowane nazwiskami autorów wyłącznie na odwrocie.

5) Prace konkursowe należy dostarczyć do 9 marca 2020 r.

6) Zgłaszane do konkursu komiksy nie mogą naruszać prawa ani dóbr osobistych osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

IV. Wyłonienie laureatów konkursu, nagrody 

1) Wyboru najlepszych komiksów dokona jury w składzie: P. Barbara Okoń, P. Mariusz Polowy, P. Dorota Brzozowska.

2) Jury przyzna 3 nagrody (I, II, III miejsce).

3) Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4) Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, stopnie cząstkowe z przedmiotów: język polski i plastyka, dyplomy.

5) Najlepsze prace zostaną wydane w gazetce szkolnej i umieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81,
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł