do strony głównej

Konkursy

 
 
 
   
 

XII Szkolny konkurs ekologiczny 

„NA RATUNEK ZIEMI”

dla uczniów klas I– III

Z okazji Światowego Dnia Ziemi

Konkurs ma zachęcić uczniów do zdobywania wiedzy na temat ochrony środowiska, ma nauczyć, jak postępować, aby przyroda była piękna, zdrowa i długo nam służyła.

Chcemy podnosić świadomość ekologiczną, a w konsekwencji pobudzać do inicjowania i podejmowania działań proekologicznych w szkole i poza nią.

Cele:

1.           Zrozumienie konieczności ochrony Ziemi przed zagrożeniami.

2.            Przybliżenie i uświadomienie uczniom wagi problemów ekologicznych.

3.            Uświadomienie dzieciom źródeł zanieczyszczenia otaczającego świata.

4.            Wzbogacenie wiedzy uczniów o odpadach i śmieciach.

5.            Kształtowanie nawyków ekologicznych.

Regulamin konkursu:

1.           Klasa wykonuje plakat promujący Dzień Ziemi.

2.           Format prac A3.

3.           Technika wykonania pracy jest dowolna.

4.           Wychowawcy klas przekazują plakat organizatorom.

5.           Prace na konkurs należy wykonać w terminie 24.04.2019r. - 26.04.2019r.

6.           Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30.04.2019r. (wtorek).

7.           Spośród wybranych prac, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców.

8.           Wybrane prace zostaną wywieszone na terenie Szkoły.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami oraz upominkami a ich prace ozdobią korytarz szkolny.

Organizatorzy:   Agnieszka Momot

Małgorzata Muda

Barbara Grabias

Halina Frączek

Ewa Szponar

Serdecznie zapraszamy!  

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł