Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
   do stronygłównej          

 

Szkolny Konkurs

„Droga do beatyfikacji Prymasa Stefana Wyszyńskiego”

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy

 i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”

Kardynał Stefan Wyszyński

Regulamin

Cele Konkursu:

v  popularyzowanie wśród uczniów życia, dzieła i posługi kardynała Stefana Wyszyńskiego,

v  przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego,

v  inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Prymasa Tysiąclecia,

v  kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był kardynał Stefan Wyszyński,

Tematyka Konkursu:

Życie i działalność Stefana Kardynała Wyszyńskiego i jego wpływ na kształtowanie postaw dzieci i młodzieży.

Adresaci: Uczniowie klas IV – VIII

Zasady konkursu:

1.     Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: kl. IV i V, kl. VI  - VIII.

2.     Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują katecheci, którzy udostępniają zadania chętnym uczniom.

3.     Uczniowie rozwiązują samodzielnie test w aplikacji Forms i przesyłają do katechety w terminie do 31 maja 2021 r.

4.     Wszyscy uczestnicy otrzymają 10 punktów za udział w szkolnym konkursie.

5.     Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają dyplomy i nagrody oraz oceny celujące z religii.

Termin realizacji: 31 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy: Katecheci