do strony głównej

Konkursy

 

  

 
   
 

 Uprzejmie informujemy, że świetlica Szkoły Podstawowej nr 5

im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

organizuje

II MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PN. „TAJEMNICE KOLORU PTAKÓW”

Informacje ogólne:

1. Konkurs plastyczny  „Tajemnice koloru ptaków” jest adresowany do uczniów klas I-III uczęszczających do świetlicy szkolnej.

2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

3. Adres Organizatora:
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego
ul. Nadstawna 62A
23-400 Biłgoraj

Cele konkursu:

1. Kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej przyrody.

2. Zwrócenie uwagi na szeroką paletę barw spotykaną wśród ptaków.

3. Pobudzanie i rozwijanie zdolności plastycznych uczniów.

Uczestnicy konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych z Miasta Biłgoraj uczęszczający do świetlicy szkolnej.

2. Uczestnicy konkursu biorą udział w Konkursie na podstawie pisemnej zgody  rodzica/ opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka do celów konkursu wyrażonej na formularzu zgłoszeniowym ucznia, zgodnie
z załącznikiem nr 1.

Zgłoszenia udziału w konkursie:

1. Do konkursu można zgłosić pracę będącą pracą plastyczną obrazującą ptaki.

2. Prace zgłoszone na Konkurs powinny być:

a. wykonane dowolną techniką plastyczną;

b. przygotowane na formacie A3 bloku technicznego lub mieć formę przestrzenną.

3. Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście do świetlicy szkolnej. Prace zbiorowe nie będą uwzględniane. Termin składania prac do 29 maja 2019 r.

4.Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Biłgoraju: www.sp5bilgoraj.pl. Pobierz kartę zgłoszenia

Nagrody:

1. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

2. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 6 czerwca 2019 r.

4. Informacje o laureatach konkursu opublikowane będą na stronie internetowej Organizatora 3 czerwca 2019r. Wszelkie pytania należy kierować do wychowawców świetlicy tel. 84 688 04 82.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł