do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/Czy znasz polskie legendy?
 

 Regulamin konkursu czytelniczego „Czy znasz polskie legendy?”

1. Organizator konkursu

·         Biblioteka szkolna  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego

w Biłgoraju.

2. Cele konkursu.

  • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci najmłodszych

  • Rozpowszechnianie znajomości polskich legend

  • Kształtowanie zamiłowań do literatury ojczystej oraz rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych uczniów

·         Kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym

środowiskiem.

3. Tematyka Konkursu

·         Wykonanie pracy plastycznej na temat wybranej legendy:

1.      Bazyliszek

2.      Przerwany hejnał

3.      O lubelskim Trybunale i o czarciej łapie

4.      Jak powstała nazwa Rzeszów

5.      O niezwykłej urodzie Biłgorajanek

6.      Jak powstał Biłgoraj?

·         Napisanie krótkiego uzasadnienia wyboru danej legendy ( do 4-8 zdań)

4. Uczestnicy

·         W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I-III

5. Warunki uczestnictwa:

·         Przeczytanie wszystkich proponowanych legend

·         Praca powinna być samodzielnie wykonana , bez pomocy dorosłych;

·         Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (akwarela,  farba plakatowa,

wyklejanka, wycinanka, kredka itp.) w formacie A3

·         Prace zgłoszone do konkursu powinny być oznakowane w następujący sposób: imię,

nazwisko, klasa, tytuł legendy na odwrocie pracy

6. Termin zgłaszania prac:

  •  Udział w konkursie należy zgłosić do biblioteki szklonej do dnia 15.03.2019 r.

·        Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 3.04.2019r.

7. Ocena prac.

·         Na ocenę wpływ będą miały następujące elementy: oryginalność i pomysłowość

wykorzystanych technik plastycznych, staranność  wykonania prac, samodzielność  

wykonania i ciekawe uzasadnienie wyboru legendy

·         Prace będą prezentowane na korytarzu szkolnym i oceniane przez uczniów kl. 0-III

8. Nagrody.

·         Prace, które uzyskają największą ilość głosów zostaną nagrodzone

Serdecznie zapraszamy do czytania polskich legend.

Nauczyciele bibliotekarze

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł