Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

do strony głównej

Konkursy

 

  

 
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego
Przygoda z literaturą polskich pisarzy

 
  1. Organizator konkursu

· Biblioteka szkolna  w Szkole Podstawowej nr 5

im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

  1. Cele konkursu.

· Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.

· Przybliżenie twórczości znanych polskich pisarzy.

· Rozwijanie kreatywności czytelniczych i plastycznych.

  1. Tematyka Konkursu

· Klasy I - Wykonanie pracy plastycznej  - zakładki książki,

inspirowanej motywem ulubionej książki autorstwa polskich pisarzy

· Klasy II-III - Wykonanie teczki tematycznej - lapbooka

na temat wybranej, ulubionej książki autorstwa polskich pisarzy

4.   Uczestnicy

· W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I-III

· Do biblioteki szkolnej wychowawca danej klasy składa 3

najwyżej ocenione prace przez uczniów.

  1. Warunki uczestnictwa:

· Praca powinna być samodzielnie wykonana.

· Zakładka książki może być wykonana dowolną techniką plastyczną,

należy pamiętać o zamieszczeniu informacji tj. imię i nazwisko autora

książki oraz tytuł książki, imię i nazwisko ucznia, klasa

· Lapbook – w formacie A3, należy zamieścić w nim informacje na temat

przeczytanej książki w formie obrazowej. Mogą to być np. rysunki,

wycinki gazet, wykresy, otwierane okienka, karteczki,

ruchome elementy, harmonijki, kieszonki przekazujące wybrane

treści książki.

· Prace zgłoszone do konkursu powinny być oznakowane w następujący

sposób: imię, nazwisko, klasa oraz tytuł książki,

imię i nazwisko autora książki.

  1. Termin zgłaszania prac:

· Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 07.05.2021r.

  1. Ocena prac.

· Na ocenę wpływ będą miały następujące elementy:

ciekawe przedstawienie treści książki, oryginalność i pomysłowość

wykorzystanych technik plastycznych, staranność i  samodzielność

wykonania prac.

· Wyniki konkursu oraz prace będą prezentowane na stronie internetowej

szkoły.

 

  1. Nagrody.

· Uczestnicy, których prace zostaną najlepiej ocenione otrzymają dyplomy

i nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Nauczyciele bibliotekarze

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł