do strony głównej

Konkursy

 

  

 
 

Regulamin Szkolnego Konkursu Czytelniczego

Przygoda z literaturą polskich pisarzy

 

1. Organizator konkursu

·         Biblioteka szkolna  w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego

w Biłgoraju.

2. Cele konkursu.

  • Rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci.
  • Przybliżenie twórczości znanych polskich pisarzy.
  • Rozwijanie kreatywności czytelniczych i plastycznych.

3.Tematyka Konkursu

·         Klasy I - Wykonanie pracy plastycznej - okładki książki na temat wybranej książki autorstwa:

Marcin Brykczyński, Wanda Chotomska, Wiesław Drabik, Dorota Gellner,  Mariusz Niemycki, Ewa, Stadtmuller, Zofia Stanecka, Danuta Wawiłow, Wojciech Widłak.

·         Klasy II-III - Wykonanie teczki tematycznej  - lapbooka na temat wybranej książki autorstwa:

Paweł Beręsewicz, Waldemar Cichoń, Agnieszka Frączek, Barbara Gawryluk, Roksana Jędrzejewska –Wróbel, Grzegorz Kasdepke, Andrzej Maleszka, Marcin Pałasz, Eliza Piotrowska, Małgorzata Strękowska-Zaremba.

4.Uczestnicy

·         W konkursie mogą wziąć udział uczniowie kl. I-III

·         Do biblioteki szkolnej wychowawca danej klasy składa 3 najwyżej ocenione prace przez uczniów.

5.Warunki uczestnictwa:

·         Wypożyczenie i przeczytanie wybranej książki z biblioteki szkolnej.

·         Praca powinna być samodzielnie wykonana.

·         Okładka książki może być wykonana dowolną techniką plastyczną w formacie A3, należy pamiętać o zamieszczeniu informacji tj. imię i nazwisko autora książki oraz tytuł książki

·         Lapbook – w formacie A3, należy zamieścić w nim informacje na temat przeczytanej książki w formie obrazowej. Mogą to być np. rysunki, wycinki gazet, wykresy, otwierane okienka, karteczki, ruchome elementy, harmonijki, kieszonki przekazujące wybrane treści książki.

·         Prace zgłoszone do konkursu powinny być oznakowane w następujący sposób: imię, nazwisko, klasa oraz tytuł książki, imię i nazwisko autora książki.

6.Termin zgłaszania prac:

·         Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 27.03.2020r.

7. Ocena prac.

·         Na ocenę wpływ będą miały następujące elementy: ciekawe przedstawienie treści książki, oryginalność i pomysłowość wykorzystanych technik plastycznych, staranność i  samodzielność wykonania prac.

·         Prace będą prezentowane na korytarzu szkolnym.

8.Nagrody.

·         Uczestnicy, których prace zostaną najlepiej ocenione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

Nauczyciele bibliotekarze

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł