do strony głównej          

 

Szkolny konkurs plastyczny

dla uczniów klas 0-3

„PORTRET MOJEGO NAUCZYCIELA”

Tematem konkursu jest przedstawienie środkami artystycznymi postaci ludzkiej
z uwzględnieniem cech indywidualnych.

Cele:

·           rozbudzanie kreatywności i uzdolnień plastycznych dzieci

·           wzmacnianie wiary we własne możliwości

·           rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych

·           budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Regulamin konkursu:

1.     W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie klas 0 – III.

2.     Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej na zadany temat.

3.     Prace należy wykonać na kartonie o formacie A4.

4.     Technika wykonania prac jest dowolna.

5.     Każdą pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem z uwzględnieniem klasy.

6.     Prace uczniowie wykonują samodzielnie podczas zajęć szkolnych.

7.     Wychowawca wybiera 3 prace i przekazuje organizatorowi.

8.     Prace na konkurs należy wykonać w terminie 4.10.2018r. - 10.10.2018r.

9.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10.10.2018r. (środa).

Nagrodzone prace z poszczególnych klas będą prezentowane na sztalugach podczas akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej, następnie zostaną wystawione na korytarzu edukacji wczesnoszkolnej.

Autorzy nagrodzonych prac w poszczególnych kategoriach otrzymają upominki i pamiątkowe dyplomy, natomiast klasy podziękowania za udział w konkursie. Rozdanie nagród odbędzie się na apelu szkolnym.

Organizatorzy

Małgorzata Muda

Agnieszka Tałanda

Anna Bielak

Olga Stelmach