Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
do strony głównej          

 

 

Wielka Noc – to inaczej Noc Niezwykła, 

najsławniejsza, jedyna,

 ta, o jakiej stale się pamięta i którą zawsze się cieszymy,

a z radości uśmiechamy się do baranka

i zajadamy kolorowe, wesołe jajka święcone”.

Ks. Jan Twardowski

 

XIV Powiatowy Konkurs Plastyczny

„Wielkanoc z księdzem Janem Twardowskim”

Organizator

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego  w Biłgoraju

Wielkanoc jest najstarszym i najważniejszym świętem chrześcijańskim.
Wiąże się z nadejściem wiosny, czasu pełnego radości i nadziei. Obfituje ona w zwyczaje przekazywane z pokolenia na pokolenie, mające głębokie korzenie w ludowej i chrześcijańskiej kulturze.

Nie ma Wielkanocy bez palemek, barwnych pisanek, cukrowego baranka czy kurczątka.

Zachęcamy dzieci z oddziałów „zerowych” i uczniów edukacji wczesnoszkolnej  do udziału w konkursie plastycznym o tematyce wielkanocnej.

Cele konkursu

-   rozwijanie dziecięcej twórczości ,

-   podtrzymywanie zwyczajów i tradycji  Świąt Wielkanocnych,

-   rozbudzaniewrażliwości estetycznej,

-   prezentacja twórczych możliwości dzieci.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

v  dzieci z oddziałów „zerowych” – kartka świąteczna

v  uczniowie klas I –  kurczątko lub baranek wielkanocny (forma płaska lub przestrzenna)

v  uczniowie klas II –  pisanka

v  uczniowie klas III–  palma wielkanocna

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.   W konkursie biorą udział dzieci z oddziałów „zerowych”  i uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

2.   Prace wykonane mają być z papieru, bibuły, materiałów przyrodniczych, elementów dekoracyjnych i innych.

3.   Każda praca powinna być samodzielnie wykonana przez dziecko.
Komisja konkursowa oceniając prace będzie brała pod uwagę pomysłowość, oryginalność a przede wszystkim samodzielność wykonania pracy przez dzieci.

4.   Do każdej pracy należy dołączyć 2 załączniki:

- zgłoszenie uczestnictwa (załącznik  nr 1),

- zdjęcie oświadczenia rodzica o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych uczestnika konkursu (załącznik nr 2).

5.   Każda placówka (szkoła lub przedszkole) na konkurs może przysłać po 3 prace z każdej kategorii. Prace te należy sfotografować a zdjęcia prac wraz z załącznikami przesłać do organizatora, gdzie odbędzie się II etap konkursu (ważne - nie przesyłamy prac, tylko same zdjęcia).

6.   II etap konkursu i wybór nagrodzonych prac odbędzie się w oparciu o zdjęcia nadesłanych prac.

7.   Na zdjęcia prac czekamy do  dnia 31.03.2021 r.

Zdjęcia prosimy wysyłać na wskazane adresy:

   dzieci z oddziałów zerowych - d2klasa_sp5@wp.pl

   uczniowie klas I - agta73@o2.pl

   uczniowie klas II - marzena.sp5@wp.pl

   uczniowie klas III - dbrodziak@onet.pl

8.   Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie Szkoły Podstawowej nr 5  im. Księdza Jana Twardowskiego 09.04.2021 r.

9.   Informacje o terminie odbioru nagród i dyplomów prześlemy na adres e - mail danej szkoły.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH UCZESTNIKA