do strony głównej          

 

Trzeba umieć słuchać Jezusa, wsłuchać się w Jego Ewangelię,

żeby potem innym ludziom mówić o Bogu.

Ks. Jan Twardowski

 

 

Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej

z  Dziejów Apostolskich

 
 

Uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

wspólnie z Parafią św. Jerzego w Biłgoraju i Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej organizują

28 kwietnia 2020 r. o godz. 9.00

V Powiatowy Konkurs Wiedzy Biblijnej z Dziejów Apostolskich

Celem konkursu jest:

  • Poznanie Dziejów Apostolskich oraz genezy ich powstania.

  • Kształtowanie postawy szacunku do Słowa Bożego, które zawarte jest w Biblii.

  • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw w oparciu o poznane Słowo Boże.

  • Inspirowanie do czynnego uczestnictwa w życiu Kościoła i społeczności lokalnej.

 

Adresaci: Uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych.

 

Zasady uczestnictwa w konkursie:

1.          Zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs Wiedzy Biblijnej” należy kierować do 20 kwietnia  2020 r.

na adres:

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego, ul. Nadstawna 62A,  23-400-Biłgoraj, telefonicznie: 84 688 04 81, faxem 84 688 04 82 lub drogą elektroniczną na adres: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl

2.         Szkoła może zgłosić po 2 uczestników w dwóch kategoriach: kl. IV-VI i kl. VII-VIII

3.         Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika i nauczyciela przygotowującego, nazwę szkoły, oraz zgodę rodzica/ opiekuna na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka do celów konkursu. Pobierz kartę zgłoszenia

4.        Karta zgłoszenia dostępna jest również na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 5
w Biłgoraju:
www.sp5bilgoraj.pl .

5.         Konkurs przebiega w formie pisemnej. Czas pracy: 45 minut.

6.        Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników dyplomy.

7.         Dojazd na koszt własny.

8.        Wszelkie pytania należy kierować do katechetki Elżbiety Jasielskiej tel. 601 424 999.

Przebieg konkursu:

 Godz. 9.00 – Msza Święta w Kościele św. Jerzego w Biłgoraju

Godz. 10.15 – otwarcie konkursu

Godz. 10.30 – eliminacje pisemne

Godz. 11.30 – posiłek

Godz. 12.00 – warsztaty biblijne – „Oto wielka tajemnica wiary - Eucharystia daje nam życie”

Godz. 13.00 – podsumowanie konkursu i wręczenie nagród oraz dyplomów

 Literatura:

  „Dzieje Apostolskie”, „Wstęp do Dziejów Apostolskich” w: „Pismo św. Starego i Nowego Testamentu”, Wydawnictwo Pallotinum

Organizatorzy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju

Parafia św. Jerzego w Biłgoraju

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Jerzego w Biłgoraju