do strony głównej          

Regulamin

V Szkolnego Konkursu na Najpiękniejszą Szopkę Bożonarodzeniową

Organizator: Świetlica Szkoły Podstawowej nr 5 im. Księdza Jana Twardowskiego w Biłgoraju.

Cele Konkursu:

 • Kultywowanie wśród uczniów tradycji wykonywania Szopek Bożonarodzeniowych.
 • Wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych rozwijających inwencję twórczą oraz pomysłowość dzieci.
 • Rozwijanie wyobraźni twórczej w zakresie wykorzystania surowców naturalnych i wtórnych w tworzeniu szopki.
 • Rozwijanie poczucia estetyki.

Adresaci Konkursu: uczniowie klas 0- VIII

Warunki Konkursu:

 • Prace oceniane będą wdwóch kategoriach wiekowych:
  a: uczniowie klas 0 - III
  b: uczniowie klas IV – VIII
 • Forma szopki i jej wykonanie musi reprezentować poszanowanie dla tradycji bożonarodzeniowych.

·         Uczestnikami konkursu muszą być wykonawcy indywidualni.

 • Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną szopkę.
 • Ze względu na specyfikę pracy przy powstawaniu szopek mogą pomagać także inne osoby (rodzice, rodzeństwo, nauczyciele itp.).

·    Wszystkie elementy szopki muszą być wykonane własnoręcznie. Niedopuszczalne jest użycie elementów z seryjnej produkcji, np. gotowych figurek, pocztówek.

 • Projekt szopki należy wykonać z  surowców wtórnych: plastik, metal, karton, makulatura, szkło, korek, guma, folia aluminiowa, skrawki materiału, płyty CD lub z surowców naturalnych: drewno, rośliny suszone, produkty spożywcze pochodzenia roślinnego, plastelina, glina, masa solna.
 • Szopka nie może przekroczyć wymiarów 30 cm x 20 cm.

·      Szopki nie spełniające powyższych kryteriów nie będą oceniane w konkursie.

·      Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym (imię i nazwisko, klasa) na odwrocie.

 • Prace należy składać u organizatorów konkursu do 12.12. 2019 roku.
 • Po ocenie prac przez Komisję Konkursową w korytarzu szkoły zostanie zorganizowana wystawa szopek.
 • W każdej z kategorii zostaną nagrodzeni i wyróżnieni po trzech wykonawców najpiękniejszych szopek.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 • Organizator zastrzega prawo do zmian w Regulaminie.
 • Podsumowanie konkursu odbędzie się przed przerwą świąteczną.

Dodatkowe informacje:

·         Konkurs odbywa się dwuetapowo. I etapem jest konkurs szkolny. Spośród wszystkich prac, jury wybierze szopki, które zostaną zgłoszone do II etapu konkursu – konkursu międzyszkolnego. Prace zgłoszone do II etapu konkursu oceniane są przez jury powołane przez Organizatora konkursu - Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Papieża Jana Pawła II w Biłgoraju.

·         Prace przekazane do II etapu konkursu, na życzenie uczestników, mogą zostać zwrócone ich autorom, po zakończeniu ekspozycji w KLO. Każdy z laureatów zostanie powiadomiony o terminie zakończenia ekspozycji i możliwości zabrania szopki.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają wychowawcy świetlicy.

i