do strony głównej          

 

XIV Szkolny Konkurs Ekologiczny

związany z obchodami jubileuszowej 25 akcji

„SPRZĄTANIE ŚWIATA”

dla uczniów klas O– III

pod hasłem „Akcja - segregacja”

Konkurs ma zachęcić uczniów do kształtowania właściwej postawy wobec środowiska naturalnego, przypomnieć na czym polega segregacja śmieci, uwrażliwić na potrzebę dbania o czystość wokół nas.

Cele:

1.    Rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej.

2.    Kształtowanie wrażliwości uczniów na potrzebę dbania o naszą planetę Ziemię.

3.    Rozwijanie wyobraźni uczniów.

4.    Promowanie twórczości uczniów.

Regulamin konkursu:

1.    Przedmiotem konkursu jest wykonanie zabawki ekologicznej lub plakatu

ZABAWKA EKOLOGICZNA – o wymiarach do 35x35x35 cm – materiały które mogą posłużyć do wykonania zabawki to niepotrzebne opakowania, plastikowe butelki, kapsle, nakrętki, gazety itp.

PLAKAT – o formacie A3 wykonany techniką kolażu, o tematyce związanej z ochroną środowiska.

2.    Wychowawcy klas wybierają 3 najciekawsze prace i przekazują je organizatorom.

3.    Prace na konkurs należy wykonać w terminie 17.09.2018 r. - 24.09.2018 r.

4.    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28.09.2018r. (piątek).

5.    Spośród wybranych prac, komisja konkursowa wyłoni zwycięzców - I, II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Zachęcamy do uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni dyplomami oraz upominkami a ich prace ozdobią korytarz szkolny.

Organizatorzy: Agnieszka Momot

Małgorzata Muda

Halina Frączek

Barbara Grabias

Ewa Szponar