do strony głównej

Konkursy

 

    STRONA GŁÓWNA GALERIA

 
  >str. główna/konkursy/Szkolny Quiz Historyczny
 

 

Regulamin Szkolnego Quizu Historycznego

Gdy myślę Ojczyzna….100 lecie Odzyskania Niepodległości

Cele konkursu:

- wzbudzenie poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej

- kształtowanie szacunku dla własnego państwa i jego symboli narodowych;

- popularyzacja wiedzy o Polsce, propagowanie wiedzy o kulturze narodu   i państwa polskiego;

- zachęcenie do samodzielnej pracy i kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł;

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, pobudzanie do kreatywności oraz podnoszenie poziomu wiedzy;

Adresaci konkursu:

Konkurs jest skierowany do uczniów klas III i IV szkoły podstawowej

Termin konkursu:

Zapisy do konkursu w bibliotece szkolnej do 5.10.2018 r.

Quiz historyczny odbędzie się 18.10.2018 r.

Organizacja konkursu:

Uczeń będzie miał za zadanie rozwiązać test wiedzy o Polsce.

Nagrody:

Uczniowie z najwyższymi wynikami otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

Zakres merytoryczny quizu:

·           Symbole Polski.

·           Władza w Polsce.

·           Znani Polacy.

·           Zabytki Warszawy, Krakowa, Lublina, Biłgoraja.

·           Mapa Polski, kierunki na mapie. Sąsiedzi Polski.

·           Najważniejsze wydarzenia historyczne.

·           Wiadomości dotyczące Biłgoraja.

Organizatorzy:

Dorota Margol

Anna Szperkowska

Serdecznie zapraszamy

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
tel.
(0-84) 688-04-81, 688-04-82
fax.
(0-84)688-04-82
e-mail:
bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
 

©Projekt i wykonanie strony: Józef Osieł