do strony głównej

Konkursy

 

   

 
  Konkurs "W krainie księdza Jana"
 

„Wiara przy wierze,

nadzieja przy nadziei, (…)

tylko miłość jak morze

od morza do morza…”

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„W krainie księdza Jana

dla uczniów klas 0-III

inspirowanego poezją ks. Jana Twardowskiego

CELE

1.   Popularyzowanie twórczości ks. Jana Twardowskiego.

2.   Rozbudzenie zainteresowań/zdolności plastycznych dzieci.

3.   Wzbogacanie i popularyzowanie wiedzy o patronie szkoły - ks. Janie Twardowskim.

UCZESTNICY

Uczestnikami Konkursu będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju, oceniani w następujących 4 kategoriach wiekowych: kl. 0, kl. 1, kl. 2, kl. 3.

Do oceny konkursowej z każdej klasy należy wybrać maksymalnie 3 prace.

TEMATYKA

Prace konkursowe mają być ilustracjami inspirowanymi wybranymi wierszami ks. Jana Twardowskiego.

KRYTERIA PRAC

1.   Prace muszą spełniać następujące kryteria:

a)   dowolna forma płaska na papierze w formacie A4 lub A3,

b)   wykonane samodzielnie w czasie zajęć szkolnych,

c)   opisane w następujący sposób:

▪ imię i nazwisko autora, ▪ klasa, ▪ tytuł wiersza, ▪ imię i nazwisko nauczyciela.

2.   Termin dostarczenia prac do dnia 14 maja 2021 r. Prace należy złożyć w pokoju nauczycielskim edukacji wczesnoszkolnej na parterze szkoły.

OCENA PRAC

Podlegać ocenie będą: oryginalność i interpretacja tematu konkursu, walory artystyczne zachowanie zapisów regulaminowych.

NAGRODY

Laureaci Konkursu (miejsca od I do III i wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy. Wyróżnione prace zostaną zaprezentowane podczas obchodów Dnia Patrona Szkoły.

Organizatorzy

Róża Szabat

Agnieszka Momot

Małgorzata Muda

Ewelina Karwańska