TERMINY NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Poniższy harmonogram przedstawia etapy postępowania rekrutacyjnego wraz z terminami ich obowiązywania

Data początkowa

Data końcowa

Informacje o etapie

22.01.2021 r.

Publikacja harmonogramu rekrutacji

15.02.2021 r.

5.03.2021 r. 15:00

Składanie podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

8.03.2021 r.

11.03.2021 r. 15:00

Prace Komisji Kwalifikacyjnej

12.03.2021 r. 15:00

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych

Uwaga: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego.

15.03.2021 r.

23.03.2021 r. 15:00

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

25.03.2021 r.  10:00

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych

 

Pliki do pobrania:

1. Klauzula informacyjna przy rekrutacji

2. Wniosek o przyjęcie dziecka do oddział przedszkolnego

3. Załączniki 1 i 2

4. Załączniki 3 i 5

5. Załącznik 4

6. Oświadczenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł