O NAS

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nasza świetlica jest miejscem przyjaznym dzieciom. Staramy się unikać codziennej nudy oraz rozwijać indywidualne zainteresowania i talenty. Bierzemy udział w licznych przedsięwzięciach szkolnych i konkursach.

Świetlica zajmuje dużą przestrzeń. Korzysta również z sal lekcyjnych. Ponadto dzieci mają możliwość spędzania czasu w sali zabaw.

Baza lokalowa

My jesteśmy Świetlikami

Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz zabawy ruchowe, dlatego poświęca się im w świetlicy dużo czasu.

Prace uczniów eksponujemy na gazetkach ściennych dekorujących świetlicę, pozwalając tym samym zaistnieć uczniom, którzy biorą czynny udział w zajęciach plastycznych.

Świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas po zakończeniu lekcji, oczekując na rodziców.

 Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć:

zajęcia plastyczno-manualne

zajęcia dydaktyczne

zajęcia rekreacyjno-ruchowe

ZADANIA ŚWIETLICY

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier, klocków i zabawek zgromadzonych w świetlicy.

Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele:

  • Zapewnianie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed i po lekcjach.

  • Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dzieci.

  • Przyswajanie dzieciom nawyków kultury dnia codziennego.

  • Przeciwdziałanie agresji, integracja zespołu uczniów.

  • Zapoznanie dzieci z kulturą i tradycjami własnego kraju.

  • Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

  • Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania lekcji.

  • Rozwijanie zainteresowań przyrodą i uczenie  prawidłowego stosunku do niej.

  • Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalenie wiadomości z różnych dziedzin.

  • Współpraca z osobami i instytucjami w naszym mieście.

Regulamin korzystania ze świetlicy:

Ś wietlica jest czynna od godziny 6.30 do godz. 16.00.

W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.

I dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.

E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.

T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.

L ubimy porządek i czystość.

I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.

C hętnie pełnimy dyżury.

A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.

J esteśmy kulturalni.

A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.

K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.

D bamy o piękny język polski.

O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni świetlicowej.

M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają, było dobrze.

 

 
 

z powrotem | linki |napisz do nas | ciekawe strony
© Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. Jana Twardowskiego w Biłgoraju
23-400 Biłgoraj, ul. Nadstawna 62A
e-mail: bilgoraj_sp5@poczta.onet.pl
telefon: (0-84) 688-04-81
Prowadzenie strony: Józef Osieł