X Tydzień Wychowania Katolickiego „Budujmy więzi”

Tydzień Wychowania, obchodzony we wrześniu każdego roku, to inicjatywa Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski i Rady Szkół Katolickich.

Inicjatywa Tygodnia Wychowania została pomyślana jako wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci, jako forma zwrócenia uwagi wszystkich ludzi dobrej woli na pilną potrzebę wychowania jako pomoc w szukaniu prawdy, która powinna być fundamentem wychowania.

Problematyka budowania wzajemnych relacji jest przedmiotem refleksji, którą podejmujemy wnaszej Ojczyźnie w dniach od 13 do 19 września 2020 roku.

Zainteresowanych rodziców i nauczycieli zapraszamy do zapoznania się z materiałami na stronie https://tydzienwychowania.pl